Thứ Năm, tháng 6 28, 2018

* Mùa cá Sơn dại

Cơm chiều
món cá Sơn khô,
Rang ... thêm đường mắm
vị vừa miệng ăn.
Ảnh fb.bxl.
Mẹ ngồi bên
nhìn chằm chăm,
Đàn con xúm xít
đủa gần đủa xa...
Bữa ngon
nhờ biết thuận hòa,
Bữa lành thiếu đủ
chẳng là chuyện chi...
Cơm chiều nay
như mọi khi...
Cao lương mỹ vị,
không chi sánh bằng.
Cá sơn khô
rang dòn răng,
Nam non sóng biếc
vòm trăng dạo đầu.
Mùa Sơn khô
đã qua mau...
Biển xanh tan tác
đượm màu nhớ thương.
Sao đành tâm
diệt môi trường?
Xúi phường mành Chọt (*)
tầm đường lưu vong.

(*) mành Chọt là thứ nghề mành với kỹ thuật riêng trong việc đánh bắt cá Sơn dại.