Thứ Hai, tháng 7 02, 2018

* Giữa mùa 2018

Mùa đông
còn trên cây,
Tôi
lại về nơi này,
Ảnh fb. bxl.
Chưa có gì
đổi khác,
Melbourne
như ngủ say,
Khô

vàng trong tay!

Có nắng ấm
hôm nay,
Tôi mang
đến nơi này,
Hạ
giữa mùa bên ấy,
Men nồng
Quy Nhơn cay,
Chút
tình trong héo gầy!

Nghìn trùng xa
màu mây,
Xanh xám đen ...
cũng đầy,
Biển Đông
vừa qua đó,
Mắt
còn cay
cuối ngày,
Nỗi
bơ vơ giằng vây!