Sunday, December 31, 2017

* Cho và nhận

Cho đã khó
mà nhận càng không dễ!
Phải không em?
mình... người nhận kẻ cho!
Ảnh fb. Cuối năm 2017.

Sunday, December 24, 2017

* Cùng Lan Anh trên fb. Đường Cong

@ Lan Anh :
Ta cúi xuống mùa thu
Hôn lên môi em ngọt
Tiễn đưa chiều vàng vọt
Trên tông màu phân vân
Ảnh fb. Lan Anh (Đường cong).

Tuesday, December 19, 2017

* Gởi về Phú Yên

 ... mình hèn
trốn
chạy sang đây!
Nhìn về nơi ấy
lòng đầy xót xa.
Ảnh fb.

Sunday, December 17, 2017

* Nhớ Mẹ bánh Tết

Vài năm rồi
Mẹ không còn gói bánh,
Mắt yếu dần 
tay riết lạt đã thấy đau,

Tuesday, December 12, 2017

* Chuyện với bác Kao

Ngày chưa tới
còn nhiều thay đổi,
Vội vàng chi
khép cửa
tịnh tu,
                                                                     Ảnh fb KVT.

Saturday, December 09, 2017

* Đêm xuống Melbourne

Đêm dầu đã
xuống nơi đây,
Có đem theo
những đắng cay phần người.
Ảnh fb. bxl.

Wednesday, December 06, 2017

* Chiều xuống Melbourne

Sao cứ tiếc
chút nắng chiều
còn đọng,
Mà như quên
tia sáng
tự bình minh.
Ảnh fb bxl.

Friday, December 01, 2017

* Đầu tháng 12 - Mẹ Nấm

Ngợi ca người phụ nữ kiên cường,
Mẹ Nấm!(*)
Cô chào đời giữa quê hương thống nhất,
Một Việt Nam độc lập, tự do.
Ảnh fb.