Chủ Nhật, tháng 4 11, 2021

* Niết Bàn

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật!
Thành kính phân ưu cùng GĐPT. Chùa Quán Âm Lý Chánh Quy Nhơn và thân bằng quyến thuộc về sự ra đi đột ngột của Thầy trù trì TT Thích Đồng Luận.
Ảnh fb Thiều Võ.

Thứ Tư, tháng 4 07, 2021

* Lại tháng tư

 30 tuổi 
đến Melbourne!
38 năm nhận cho mình 
quê hương.
Ảnh Internet.

Chủ Nhật, tháng 4 04, 2021

* Leeds (3)

Sáng chủ nhật 
Leeds (*) cà phê vắng ngắt,
Không như Quy Nhơn 
đầy ắp những người,
Lỡ mê nắng 
nên ngồi chơi với nó,
Dẫu vô ngôn 
thích nhìn bóng lá rơi...
Ảnh bxl

Thứ Bảy, tháng 4 03, 2021

* Leeds (2)

 Chiếc lá vàng khô 
rơi trong lòng phố,
Vỉa hè Footscray 
đường Leeds giữa trưa,
Ảnh bxl 

Thứ Sáu, tháng 4 02, 2021

* Leeds

 ...Đến lúc khô cùng 
lá 
lìa thân,
Năng lượng vay đâu 
trả về
dần,
Ảnh Lý Thừa Nghiệp.

Thứ Năm, tháng 4 01, 2021

* SUMO 04.21

 SUMO như lớn nhanh,
Chưa đúng tuổi trưởng thành,
Thương lắm tôi có nó,
Quấn quýt thật chân tình,
Ảnh bxl.