Monday, June 17, 2019

* Thân Tứ đại

Sáng thì tám,
trưa lên mười tám,
Chiều bao nhiêu,
ai đón được nào?
Ảnh fb.

* Sầu đông (4)

Sáng nay
nắng ráo thôi mưa,
Như nước đã đổ
dư thừa đêm qua.
Ảnh fb.bxl.

Sunday, June 16, 2019

* Sầu đông (3)

Còn không
chiếc lá trên cành,
Còn không cái lạnh
quấn quanh đầu mùa.
Ảnh fb bxl.

Saturday, June 15, 2019

* Sầu đông (2)

Vẫn còn
chiếc lá đọng đây,
Đông này dẫu ác
có ngày nắng trong.
Ảnh fb.

Friday, June 14, 2019

* Sầu đông

Đêm qua lá vẫn còn rơi,
Từng cơn gió giật tả tơi trên đường.
Tạnh mưa một chiếc vô hồn,
Từng cơn gió giật vẫn còn đọng đây.
Ảnh fb.bxl.

Wednesday, June 12, 2019

* Nóng lạnh

Melbourne
ngày nắng đêm mưa,
Heo may giá rét
cành thưa lá rồi.
Ảnh fb.bxl.

Monday, June 10, 2019

* Hoa gạo

Lên chùa Hương
hai bên đường đầy hoa đỏ,
Trên facebook này
có bạn để vài tấm hình,
Ảnh fb.

Sunday, June 09, 2019

* Chút nắng mùa đông (2)

Cuối đường xơ xác lá vàng rơi,
Quanh xóm sầu đông trơ trụi rồi,
Còn đâu vài cành non sót lại,
Giấu chút tình thơ mộng tưởng ngàn khơi!
Ảnh fb.bxl. 

Friday, June 07, 2019

* Lại ngày Đoan Ngọ (*)

Nếu bỏ được thì cũng nên từ bỏ,
Tết cái gì mà Tết lắm thế mình ơi,
Cả nghìn năm Bắc thuộc hoảng kinh rồi,
Nay vẫn cứ duy trì hoài tai họa.
Ảnh fb.

Tuesday, June 04, 2019

* Chút nắng mùa đông

Nắng thế này
vẫn cứ gọi chiều đông,
Một chút rồi thôi
cũng ấm lòng,
Ảnh fb.bxl.

Sunday, June 02, 2019

* Melbourne vào đông

Từ mùa đông đến
hôm qua,
Nắng thu
chưa hẳn ngừng qua
nơi này.
Ảnh bxl. Central West Plaza.

Saturday, June 01, 2019

* Melbourne ngày đầu đông 2019

Có ai sợ mùa đông,
Dịch cúm lạnh chết người,
Còn ai tránh mùa đông,
Nó đã đến thực rồi!
Ảnh fb.bxl.