Thứ Ba, tháng 5 31, 2022

* Thanh Sơn lần cuối

 Có lần như thế 
vì đâu?
Còn ai nhắc nhớ 
trời nâu một vòm.
Ảnh đám tang Nguyễn Thanh Sơn

Chủ Nhật, tháng 5 29, 2022

* Bơi

 Muốn hay không 
cũng lại bơi,
Tiện nghi đầy đủ 
cho đời phàm phu,
Ảnh fb bxl 

Thứ Sáu, tháng 5 27, 2022

* Chờ đông

 Tạnh mưa 
ngừng gió 
vắng mây,
Lá khô yên tịnh 
những ngày chờ đông.
Ảnh fb bxl 

* Trốn mùa đông

Ảnh fb bxl 
Ngày cuối thu 
tiễn anh,
Trốn mùa đông 
rét mướt Melbourne.
Chút sưởi lên 
ấm tình,
3 hay 6 tháng 
đệ huynh lại gặp.(*)


(*) Hằng năm nhiều ace có tuổi thường phải có kế hoạch trốn thoát khỏi cái lạnh của Melbourne bằng cách đi nghỉ hè ở Cali., Vn hay Bisbane…

Thứ Sáu, tháng 5 20, 2022

* Than

 Có thấy chăng 
các quan tham,
Dân đen khốn khó 
lầm than nhiều rồi.
Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 5 16, 2022

* Vương về lại Cali.

 Có cuộc hội ngộ nào 
rồi… không chia tay,
Phút giây bịn rịn 
lắm khi não lòng,
Ảnh Cô Yến

Thứ Sáu, tháng 5 13, 2022

* Cuối thu 2022

 Vàng lá ngập đường 
lá còn rơi,
Bao thu 
còn lại để nhớ người,
Ảnh fb bxl.

Thứ Hai, tháng 5 09, 2022

* Cái bụng tôi

 Khám thai bụng nào
vậy ta?
Cho tôi hay bả 
ai là người … có thai.
Ảnh Internet.