Thứ Bảy, tháng 7 28, 2018

* Trăng sao

Trăng và sao
như đuốc trong đêm,
Người xưa một thuở
gởi niềm mộng mơ.
Ảnh bxl.

Thứ Năm, tháng 7 26, 2018

* Họp lớp Cường Đễ Quy Nhơn 66-73

Mùa hạ qua
... tôi đã không về dự ngày họp lớp,
Nhớ thật nhiều
và thương biết bao nhiêu,
Ảnh fb. Võ Ngọc Chuyển.

Thứ Ba, tháng 7 17, 2018

* Giữa đông 2018 (2)

Nắng đầy
và gió cũng đầy,
Trên cao dưới thấp
một ngày khó thương.
Ảnh fb. bxl.

Thứ Sáu, tháng 7 13, 2018

* Giữa đông 2018

Còn đây
chiếc lá trên cành,
Đông dài
lẳng lặng
lạnh căm giữa mùa.
Ảnh fb. bxl.

Thứ Tư, tháng 7 11, 2018

* Bên này bên kia

Lúc ở bên này
nhớ bên kia,
Khi đã bên kia
lại muốn dìa,(*)
Ảnh fb. Phạm Văn Tòng.

Thứ Hai, tháng 7 09, 2018

* Anh Tám Bình Tường

Nằm
kẹt thùng xe
ngẫm sự đời,
Lên non
xuống biển
lắm điều vui,
Ảnh fb.

Thứ Sáu, tháng 7 06, 2018

* Chê thơ

Chê thơ tôi
nhất là em,
Thuộc thơ tôi
vẫn
không tìm ra ai.
Ảnh fb. Nancy

Thứ Tư, tháng 7 04, 2018

* Spqn nhóm Sài Gòn 2018

Còn đâu
ngày xưa nữa,
Thời gian
lối đi riêng,
Ảnh fb. Cùng Bích Lệ và Huyền Hương.

Thứ Hai, tháng 7 02, 2018