Thứ Ba, tháng 5 08, 2012

* Thăm Trường cũ.


"Đầy ắp nỗi niềm muốn sẻ chia,
Không gian sầu lắng những hẹn thề,
Bạn xưa - thầy cũ tìm đâu nữa!
Còn chút ngượng ngùng gió lay đưa".

Trường SPQN