Thursday, August 31, 2017

* Tháng 9 Melbourne (1)

Không có Mai
cũng còn Đào,
Không chờ, đón, đợi...
cũng rào rực Xuân.
Ảnh bxl. Sunshine.

Saturday, August 26, 2017

* Chim Lạc ở Footscray.

Cao xa còn
khoảng trời xanh,
Sau chùm dày đặc
mây giăng phủ đầu.
Ảnh bxl. Cổng chào Footscray.

Wednesday, August 23, 2017

* Hề Vũng Nồm

Làng tôi
hướng mặt về Nam,
Vài ba đảo nhỏ
chắn làn thủy phong.
Ảnh fb Vũng Nồm, Dương Trọng Ba.

Tuesday, August 15, 2017

* Down Under cuối đông

Gởi bạn fb Trương Văn Thạch ( Đà Lạt).

Giá lạnh đông rơi
cũng sắp tàn,
Quanh vườn chim chóc
gọi mùa sang,
Ảnh bxl. Braybrook. 

Thursday, August 10, 2017

* 55 năm SPQN

Ta lần về
dấu yêu xưa kêu " quán trọ ",
55 năm
chưa mỏi gánh trên đường,
Ảnh fb SPQN hội ngộ.

Tuesday, August 08, 2017

* Cháu một đàn

Thời gian
đã mang đi
em
thời con gái,
Ảnh fb Hoan Võ.

Monday, August 07, 2017

* Thoát Trung

Ngày nào
trên đất còn tôi!
Ngày ấy mình vẫn
kêu đòi " Thoát Trung"!
Cổng chào Footscray fb.

Saturday, August 05, 2017

* Mang theo...

Ra đi
mang theo vườn nhà,
Cả cây đu đủ
lẫn cà, sả, chanh...
Giàn chanh dây-Perth.

Tuesday, August 01, 2017

* Giã biệt San Jose

Giã biệt San Jose !
giã biệt người,
Tôi đi tìm lại
cái riêng tôi,
Ảnh Hoan Võ

* Chào Cali.

Chào Cali. !Em
của miền đất hứa,
Ta còn gì
đâu nữa mà mong!
Ảnh Lê Thiện (Hiến).