Thứ Ba, tháng 5 07, 2013

* Dụi mắt

Đám bụi theo luồng gió,
Thổi về hướng đời em,
Những áp lực êm êm,

Chờ xoay quanh em đó...

Ảnh Internet

Bâng quơ nhìn sao ngã,
Ta muốn tựa vào nhau,
Nhưng lòng chợt quặn đau,
Trông đầu ghềnh sóng bạc.
Ta một đời trôi dạt,
Từ biết níu phao bơi,
Theo tháng năm đổi dời,
Bao lần chân đây đó.
Em đương thời son trẻ,
Sức sống quyện đam mê,
Được chiều chuộng vỗ về,
Đôi môi hồng xinh xắn.
Đám bụi còn quanh quẩn,
Như muốn cuốn em đi,
Xa vắng bóng xuân thì,

Ta quay ngang dụi mắt.