Thứ Tư, tháng 6 29, 2022

* Điểm tâm

 Tôi chào 
buổi sáng với tôi,
Điểm tâm đạm bạc 
bánh cá hồi, 
cốc cà phê.
Ảnh fb bxl 

Chủ Nhật, tháng 6 26, 2022

* Có thiền

 Nắng được vài hôm 
mưa tiếp liền,
Đông mùa…
đông đó lạnh triền miên,
Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 6 14, 2022

* Việc phải làm

 Việc phải làm 
anh phải làm thôi!
Giữ chi tiền bạc lắm 
trong người,
Ảnh fb anh Tám Tín

Thứ Năm, tháng 6 09, 2022

* Cô dâu 16

 Chuẩn bị ra phim trường,
Cô dâu 16 tuổi,
Diễn lại phút nghê thường,
Mơ về thời lược gương?
Ảnh fb. Chú Thịnh

Thứ Hai, tháng 6 06, 2022

* Rụng miết

 Có gì 
sau đám mây đen,
Màu xanh huyền ảo 
một miền vô ưu.
Ảnh fb. bxl.

Thứ Tư, tháng 6 01, 2022

* SPQN của tôi

 2 năm học tập 
làm thầy,
Như bao pho sách 
chứa đầy kinh thư,
Ảnh fb SPQN.

* Hello June

Ảnh Internet 
Hello June! 
First day of Winter!
Hôm nay mưa đổ tràn trề 
phố tôi,
Theo mưa 
giá lạnh sợ rồi,
Lưng trời thấp hẳn 
mình ngồi co ro.