Thứ Hai, tháng 7 24, 2017

* Virginia

Giọt sương mờ buổi sáng,
Còn đọng ướt mi cay,
Sương giữ buồn trong mây,
Bâng quơ dãi nơi này...
Ảnh Megan San Jose.

Thứ Tư, tháng 7 05, 2017

* Nhà thơ Hoàng Thiên Long với Biển

Người dẫu sao!
Biển nghìn năm còn đó!
Đời dẫu gì!
tình nghĩa chẳng hề phai.
Ảnh fb. Đông Phương.

Thứ Ba, tháng 7 04, 2017

*Phan Khắc Huyền và bạn thơ trên fb. Bonnie

@Phan Khắc Huyền:
Ảnh fb. PKH.
Nàng ngồi trên đá nàng cười.
Hiện lên hình ảnh để người làm thơ.
Không gian , phong cảnh ảo , mờ.
Vậy xin cho hỏi ?  Đang chờ gì đây.....

Thứ Hai, tháng 7 03, 2017

* Mẹ Nấm

Tôi, chúng tôi
những người hèn nhất,
Mẹ Nấm ơi ,
Người khổ thật rồi,
Ảnh fb Ls. Võ An Đôn.