Monday, July 24, 2017

* Virginia

Giọt sương mờ buổi sáng,
Còn đọng ướt mi cay,
Sương giữ buồn trong mây,
Bâng quơ dãi nơi này...
Ảnh Megan San Jose.

Wednesday, July 05, 2017

* Nhà thơ Hoàng Thiên Long với Biển

Người dẫu sao!
Biển nghìn năm còn đó!
Đời dẫu gì!
tình nghĩa chẳng hề phai.
Ảnh fb. Đông Phương.

Tuesday, July 04, 2017

*Phan Khắc Huyền và bạn thơ trên fb. Bonnie

@Phan Khắc Huyền:
Ảnh fb. PKH.
Nàng ngồi trên đá nàng cười.
Hiện lên hình ảnh để người làm thơ.
Không gian , phong cảnh ảo , mờ.
Vậy xin cho hỏi ?  Đang chờ gì đây.....

Monday, July 03, 2017

* Mẹ Nấm

Tôi, chúng tôi
những người hèn nhất,
Mẹ Nấm ơi ,
Người khổ thật rồi,
Ảnh fb Ls. Võ An Đôn.