Thứ Bảy, tháng 1 20, 2018

* Sinh nhật tôi

Khi xưa
sinh nhật vui nhiều,
Bây giờ lập lại (*)
lắm điều xót xa.
Ảnh fb. Trần Quốc Nguyệt.

Nhất là
thêm một tuổi già,
Hai thời
ngất nghểu ... hót ca được gì.
Thứ ba
khập khểnh chân đi,
Bốn như
ít nhớ đời này còn ai.
Thứ năm miệng...
đã lười nhai,
Thứ sáu lưỡi lộn
vị cai vị cần.
Mắt
không thấy chuẩn vật gần,
Thứ tám
nhầm lẫn nghe ... không trọn lời.
Chín thì
nói chậm hụt hơi,
Cuối cùng được chút
chai lời thị phi!
Muốn gì ...
làm lấy!
làm ngay!
Kẽo không
lãnh chứng quấy rầy Dementia!(**)

(*) 10 năm mới làm lại.
(**) chứng bệnh mất trí nhớ.