Friday, April 06, 2018

* Melbourne Thu 2018

Chỉ mới qua
mấy ngày đầu thu,
Melbourne...
lá nhành táo trước nhà
đã như bùi ngùi trông nắng nhạt.
Ảnh fb. bxl.

Thursday, April 05, 2018

* Đi hay Về (3)

Hãy để
họ đi ... cho tôi về !
Tang bồng năm biển
thỏa sơn khê,
Ảnh fb.