Thứ Hai, tháng 4 30, 2018

* Hơn thua

Kể "hơn thua"
với người ngoài,
Chứ gà cùng một Mẹ
sao hoài khích nhau!(*)
Ảnh fb.

Thứ Bảy, tháng 4 28, 2018

* Lầm than

Tổ quốc tôi
bao giờ cũng đẹp!
Đã tồi đi
có phải lỗi gian thần...
Ảnh fb.

Thứ Năm, tháng 4 26, 2018

* Melbourne thu 2018 (2)

Lá đã thay màu
cả tháng nay,
Đường quen
xe đạp qua lối này,
Ảnh fb Quy Nhơn.

Thứ Ba, tháng 4 24, 2018

* là hoa

Đã là hoa
nở mùa nào cũng đẹp,
Cũng dịu dàng
nhan sắc cũng thơm hương,
Ảnh fb Nhóm 12A2 Cđe.

Thứ Sáu, tháng 4 06, 2018

* Melbourne Thu 2018 (1)

Chỉ mới qua
mấy ngày đầu thu,
Melbourne...
lá nhành táo trước nhà
đã như bùi ngùi trông nắng nhạt.
Ảnh fb. bxl.

Thứ Năm, tháng 4 05, 2018

* Đi hay Về (3)

Hãy để họ đi ...
cho tôi về !
Đã từng bốn biển
thỏa sơn khê,
Ảnh fb.