Thứ Bảy, tháng 9 29, 2018

* Mắm ruốc

Viễn du khắp cùng
thiên hạ,
Mang theo mắm ruốc
quê hương,
Ảnh Bỗng và con trai đang mắm ruốc.

Thứ Năm, tháng 9 27, 2018

* ...đến Bern (*)

Dẫu chân đã mỏi
cũng đi,
Xem
quê hương họ
có gì khác không.
Ảnh fb. bxl.

Thứ Sáu, tháng 9 21, 2018

* Luân Đôn với hoa Quỳnh

@Khúc chung:
...đến thủ đô của nước Anh,
Ăng lê đế quốc
vang danh một thời.
Mặt đất góc khuất có nơi,
Đã không thiếu
bóng vàng soi xứ này!
Ảnh fb. bxl.

Thứ Ba, tháng 9 11, 2018

* Người thú

Ác thú thời nay
biết tiếng người!
Ngạc nhiên lắm đấy.
Úi ta ơi!
Ảnh fb. Ngô Chương.

Thứ Hai, tháng 9 10, 2018

* 45 năm Cường Để (66-73)

Những câu chữ
ngửa nghiêng
thời trung học,
Bao vầng trăng
soi sáng lối đi về,
Ảnh fb. Vui nhận kỷ niệm chương. 

* Tiếng chiêng chùa Lý Chánh

Nhà chùa
thức sớm tụng kinh,
Lại cho chiêng mỏ
loa rền khắp nơi.
Ảnh fb.

Thứ Năm, tháng 9 06, 2018

* Lẩu dê Sài Gòn

Lẩu sư phụ(*)
giúp đám già
mình giữ sức,
Nắm vững tay
cày cấy khéo
được vài năm?
Xỉn thì ngâm thơ,
tĩnh nghe nhạc
nhảy đầm,
Chờ thấm thuốc
ngất ngây
thất tiên so gân cốt.(**)
Ảnh fb. bxl.
(*) "sư phụ" là từ lóng của "dê.
(**) thất tiên là Hùng, Chuyển, Tú, Lộc, Công, Long và Hiển có mặt trong buổi hôm nay.

Thứ Ba, tháng 9 04, 2018

* Viết cho tôi

Nghĩ gì viết nấy
là xong,
Quanh đi quẩn lại
lòng vòng bấy nhiêu.
Ảnh fb. bxl.

Chủ Nhật, tháng 9 02, 2018

* "Father day" với tôi

Thật không ngờ
"father day"!(*)
Làm gì có được
duyên này với tôi?
Ảnh fb Nancy&Nicole bach.