Thursday, April 30, 2020

* 45 năm 30/4

Không nhắc nhở 
ngày rồi cũng đến,
Có muốn quên
cũng hiển hiện đây rồi,

Wednesday, April 29, 2020

* Si (2)

Melbourne
trời đã giữa thu,
Mưa phùn gió rét
sương mù mờ giăng.
Fb. Nữ Phan.

Tuesday, April 28, 2020

* Thời vô loại

Trung Quốc xa xưa
lắm vĩ nhân,(*)
Khơi sáng thế gian
như đã từng,
Internet.

Monday, April 27, 2020

* Si

Ta Bà
vị ái nổi đau,(*)
Trăm nghìn vạn kẻ
giống nhau si tình.
Fb. Nang nguyenluong.

Sunday, April 26, 2020

* Nhớ Eo Gió (3)

Eo Gió đây rồi
lắm đổi thay,
Bê tông cốt sắt
hoá nơi này,
Fb. Nguyễn Kim Chức.

Saturday, April 25, 2020

* Lừa trong chó

Có ai thấy chú lừa
trong đám chó,
Chỉ hộ tôi
khỏi thắp đuốc đi tìm,
Internet.

Friday, April 24, 2020

* Melbourne dịch thu

Còn tiếng chim kêu
ở góc này,
Còn màu xanh biển
ngát trên mây,
Fb. bxl.

Thursday, April 23, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (5)

Hơn tháng nay
núp trong nhà,
Trưa nay nắng đẹp
dạo qua Footscray.(*)
Fb. bxl.

Wednesday, April 22, 2020

* Nhớ Eo Gió (2)

Bao nhiêu kỷ niệm
ở nơi đây,
Tự thuở mẹ cho
tập tễnh đi,
Fb. Tâm Thường Định.

Tuesday, April 21, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (4)

Lockdowned (*)
thì cứ lockdown,
Thực phẩm vẫn phải
ra vào bán mua.
Ad. Internet.

Monday, April 20, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (3)

Khổ thân lánh dịch
kiểu ni,
Vừa chịu khó thở
bị kì rách vai.
Internet.

Sunday, April 19, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (2)

Anh ơi
Covid đầy đường,
Nơi bình an nhất
là giường của em (*)
Internet.

Saturday, April 18, 2020

* Mao tâm sự

Từ Phục Hy đến Mao ta,(*)
Xứ này đã trải xuyên qua bao đời.
Sáu nghìn năm trăm năm qua rồi,
Hoàng-Trường sa nào có giữa đất trời Trung Hoa.
Internet.

Friday, April 17, 2020

* Lánh dịch kỳ 2

Đến giữa thu rồi
lá vẫn xanh,
Melbourne
mùa dịch Covid hành,
Fb. bxl.

Thursday, April 16, 2020

* Di huấn

Di huấn của tiền nhân!
Lời đá vàng còn đó,
Như đuốc giữa đêm thâu,
Đồng vọng khắp năm châu...
Internet.

Wednesday, April 15, 2020

* Bán đất

Đất sao
chỉ bán một thau,
Cục sét to nhỏ
như màu không phân.
Internet.

Tuesday, April 14, 2020

* Trên cát

*Dấu chân trên dốc
sớm trưa,
Còn in đậm nét
câu thơ dạo nào.
Fb. Nhơn Lý.

Monday, April 13, 2020

* Có phần

... mà ai
không ổn như tôi,
Nếu thiếu cứ lượm
cho vui ngại gì.
Ảnh  internet

Sunday, April 12, 2020

* Thương người

Thương người 
như thể thương thân,(*)
Thì ra duyên phận
như phân định rồi.

Ảnh fun game.

Saturday, April 11, 2020

* Nhận biết

Dù bạn
ở góc độ nào,
Cũng cần nhận biết
hiểm đao Cộng Tàu.

Friday, April 10, 2020

* Lánh dịch (12)

Thuở xưa
ở động hoa vàng,
Có nàng áo đỏ
yêu chàng Sử Sanh.
Fb. Ảnh vui.

Thursday, April 09, 2020

* Mẹ

Mẹ!
là tất cả
đời con,
Núi, sông, trời, biển...
vuông tròn sánh so.
Fb.

Wednesday, April 08, 2020

* Lánh dịch (11)

Đừng
đi ra đường mẹ ơi!
Thủ tướng đã dặn
nghỉ ngơi trong nhà.
Fb.

Tuesday, April 07, 2020

* Lánh dịch (10)

Nằm nhà như thế mấy tuần nay,
Lòng buồn vời vợi có ai hay,
Cách ly kỷ luật cần nghiêm giữ,
Mắt nhìn lo ngại tay lánh tay!
Fb.

Monday, April 06, 2020

* Lánh dịch (9)

Có đủ an toàn
không đây?
Người trước khó lái
khó xoay khó ngồi.
Fb.

Sunday, April 05, 2020

* “Phản đối”

“Phản đối” bao năm được gì không!
Lời bay theo gió giữa trời đông,
Bóng đen phủ lấp ngày nhân loại,
Sông núi máu xương phụ tiền nhân,

Saturday, April 04, 2020

* Lánh dịch (8)

Tai ương
hay hạnh phúc đây!
Sau thời hoạn nạn
những ngày ói ăm.
Internet.

* Lánh dịch (7)

Cháu về
bố mọc thêm tay,
Nhưng đang bị dịch
giấu ngay túi quần.
Fb. Trần Đình Tín.

Friday, April 03, 2020

* Hạ 2020

Xuân đi
Xuân đến
hãy còn Xuân,(*)
Hạ
cũng đến đi
như mọi lần,

Thursday, April 02, 2020

* Lánh dịch (6)

Ở nhà lánh dịch
tìm vui,
Đăng hình nhảm nhí
họ chửi tui quá chừng!
Fb.

Wednesday, April 01, 2020

* Lá ,gió và em

Lá là phổi của thân,
Giữ cho nhau hơi thở,
Ngày thu đông lá đổ,
Cây biết sống làm sao!
Fb. Nam Thi.