Thứ Năm, tháng 9 01, 2016

* Bonnie Cao

Không biết nói gì
gởi tặng em,
Đã như
sợi nắng mới
bên rèm.
Ảnh Bonnie fb.

* Ngày đầu tháng 9

không ai đón
Xuân vẫn về,
có ai chờ
hoa xuân nở !
Ảnh Google.