Friday, March 25, 2016

* Quy Nhơn buổi sáng

Vẫn cà phê 
sáng hôm nay,
Vẫn Du lịch quán
hàng cây sóng... lùa.
Nghi, Lộc, vợ chồng Hòa Ánh và cháu Hiền.

Thursday, March 24, 2016

* ...đâu rồi !

Còn gì đâu ?
đất nước này...
Đêm thì lũ trộm
cướp ngày lũ quan.
Ảnh fb. Viếng Đền Vua Lê Đại Hành

Tuesday, March 22, 2016

* Bâng quơ

Dõi bước em
từng nỗi đau,
Làm sao
ta gói trái sầu
thời gian.
Ảnh fb

Saturday, March 19, 2016

* Trang sử cũ

Tôi về
đọc lại
thiên thư cổ,
Dấu vết nghìn năm
nước Việt nhà,
Ảnh bxl. fb.

Thursday, March 10, 2016

* Hà Nội chùa Hương

Thồ lên sương sớm
mưa phùn,
Từ nơi phố cổ ...
dặm trường Hà Tây.
Ảnh bxl fb.

Tuesday, March 08, 2016

* Quốc tế 8.3

Đâu cần phải
8 tháng 3,
Chúng mình cũng vẫn
tà tà bên nhau...
Ảnh fb.

Sunday, March 06, 2016

* Quy Nhơn. ...về.

Người thường bảo
không tắm gội
hai lần
trên giòng sông cũ,
Tôi mơ màng
mây nước bao lớp
dẫu phai tàn,
Ảnh Biển Quy Nhơn .