Saturday, January 20, 2018

* Sinh nhật tôi

Khi xưa
sinh nhật vui nhiều,
Bây giờ sinh nhật
lắm điều xót xa!
Ảnh fb. Trần Quốc Nguyệt.

Friday, January 19, 2018

* Melbourne: Chiều (2)

Chiều nên đẹp
nắng hạ vàng
chiều nên đẹp,
Bướm nhỡn nhơ
bên vườn tím
bướm nhỡn nhơ!
Ảnh fb. bxl.

Thursday, January 18, 2018

* Lời Phật

Rõ ràng
giải thoát là đây!
Nghiệp, Duyên, Nhân quả ...
ai bày ra đâu!
Ảnh fb.

Wednesday, January 10, 2018

* Melbourne - Trước kỳ hội Tết Mậu Tuất

Tết vẫn đến
đem niềm vui!
Cho đời luôn đẹp
cho người mãi xuân!
Ảnh fb. bxl.

Friday, January 05, 2018

* Hương Xưa- Trần Viết Dũng

Tui và ...
ngày ấy của tui,(*)
Lâu lâu diễn lại
ngâm ngùi nhớ nhau!
Ảnh HX. 2012.