DVD 01

CD nhạc VỀ ĐÂU- gồm 10 ca khúc- do nhạc sĩ Kiều Tấn Minh phổ từ thơ Bạch Xuân Lộc.

01-CÔ ĐƠN
Phổ nhạc Kiều Tấn Minh, Ca sĩ Thành Đạt.


02-RỒI SAO NỮA
Phổ nhạc Kiều Tấn Minh
Phần 1: Ca sĩ Thiên Hương, Phần 2: Ca sĩ Ánh Linh.


03-EO GIÓ
Phổ nhạc Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Huấn Vinh.


04-MÃI YÊU
Phổ nhạc Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Tuyết Nhung


05-ĐỔ THƠ
Phổ nhạc Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Thanh Vũ.


06-TÂM XUÂN
Phổ nhạc Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Tố Ny


07-VỀ ĐÂU...
Phổ nhạc Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Khánh Minh.


08-VŨNG NỒM LÀNG TÔI
Phổ nhạc Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Tuyết Nhung


09-NỖI ĐAU
Phổ nhạc Kiều Tấn Minh, Ca Sĩ Minh Đăng


10-LÀ THƠ
Phổ nhạc Kiều Tấn Minh,Ca sĩ Cẩm Nghi