Tuesday, October 31, 2017

* Melbourne ngày cuối tháng 10

Cuối tháng 10
mỉm cười trong gió,
Xuân phai màu
cánh úa rã rời.

Ảnh fb bxl.

Thursday, October 26, 2017

* Thương me nói dối

Mẹ ơi,
con tin thật mà,
Dẫu là lời ấy
cho qua nội tình.
Ảnh fb.

Sunday, October 15, 2017

* Mùa khế chín

Khế là em
hay em xinh màu khế!
Chín vàng xanh
dẫu là ngọt hay chua,
Ảnh fb. NQT.

Tuesday, October 10, 2017

* Tháng 10 không phải của tôi

Tháng 10
họ đủ trăm năm, (*)
Tháng 10
nhân loại suy trầm văn minh!
Ảnh fb rfi.

* Tháng 10 của tôi

Xa xôi quá !
em tôi xa xôi quá...
Một đường bay
mây che phủ nghìn trùng,
Ảnh Quynhon fb Bạch Xuân Thảo.

Sunday, October 01, 2017

* Chút vui vui

Có ai
dội nước tắm mình !
Để xin giữ lại
chút tình keo sơn.
Tiếng nước reo
ngỡ tiếng đờn,
Tình ca
muôn thuở
chẳng sờn thủy chung!
Ảnh fb.