Thứ Ba, tháng 10 31, 2017

* Melbourne ngày cuối tháng 10

Cuối tháng 10
mỉm cười trong gió,
Xuân phai màu
cánh úa rã rời.

Ảnh fb bxl.

Thứ Năm, tháng 10 26, 2017

Chủ Nhật, tháng 10 15, 2017

* Mùa khế chín

Khế là em
hay em xinh màu khế!
Chín vàng xanh
dẫu là ngọt hay chua,
Ảnh fb. NQT.

Thứ Ba, tháng 10 10, 2017

* Tháng 10 không phải của tôi

Tháng 10
họ đủ trăm năm, (*)
Tháng 10
nhân loại suy trầm văn minh!
Ảnh fb rfi.

* Tháng 10 của tôi

Xa xôi quá !
em tôi xa xôi quá...
Một đường bay
mây che phủ nghìn trùng,
Ảnh Quynhon fb Bạch Xuân Thảo.

Chủ Nhật, tháng 10 01, 2017

* Chút vui vui

Có ai
dội nước tắm mình !
Để xin giữ lại
chút tình keo sơn.
Tiếng nước reo
ngỡ tiếng đờn,
Tình ca
muôn thuở
chẳng sờn thủy chung!
Ảnh fb.