Thứ Ba, tháng 6 28, 2016

* Pha màu

*Lý Thừa Nghiệp :

Pha màu vẽ một bình minh
So vai với núi hỏi mình là ai
Dường như mộng dường như say
Thấy tôi trôi giữa một ngày đang lên
Cỏ cây đất đá đương thiền
Tôi đương trôi giữa vô biên nhiệm mầu.
Ảnh fb.

Thứ Hai, tháng 6 20, 2016

* Hèn

Làm chi
tội lỗi vậy trời!
Tre
thay cốt sắt
tâm người hiểm sâu.
Ảnh fb.

Thứ Tư, tháng 6 15, 2016

Thứ Bảy, tháng 6 11, 2016

Thứ Hai, tháng 6 06, 2016

* Núp bóng 3

Tìm về
tam bảo thuận quy,
Có niềm an lạc
sá chi đạo đời.
Ảnh QT fb.

* Núp bóng 2

Em rồi đâu
em ở đâu?
Loay hoay tìm mãi
nắng rầu hơn ta.
Ảnh Nguyễn Quốc Tuyên 

* Núp bóng

Em ngồi
ta chẳng thấy đâu,
Bóng ngã tảng đá
qua đầu bóng đen.
Ảnh Nguyễn Quốc Tuyên