Sunday, January 31, 2016

* Quy Nhơn đêm vắng

Quy Nhơn đêm
biển tuyệt vời!
Mà sao
biển lại
vắng người thế kia.
Quy Nhơn, ảnh bxl

Saturday, January 30, 2016

* Quy Nhơn Đợi xuân 2016

Người rồi muôn năm cũ!
Như khô lá lìa cành,
Tan tác phận mong manh,
Đâu mãi cùng xuân xanh.
Ảnh fb.

Friday, January 29, 2016

* Quy Nhơn cuối đông

Trả em
về lại cho người ,
Tôi,
thân một bóng
phần đời chơ vơ.
Ảnh fb.

Saturday, January 23, 2016

* Sài Gòn trở lại

Về lại Sài Gòn
hôm nay,
Nóng chiều, tối mát
ô hay lẽ thường !
Ảnh Google. 

Thursday, January 21, 2016

* Sinh nhật tôi

Hôm qua
sinh nhật tôi,
Như cố quên
năm rồi,
Nhưng còn
facebook nhớ,
...một vài người thân thôi.
Ảnh Vincent Phạm

Tuesday, January 19, 2016

* Tưởng niệm Hoàng Sa

Hận xâm lược
đã nghìn thu,
Có nghìn thu nữa
vẫn thù Hán xâm
Ảnh fb.

Sunday, January 17, 2016

* Chờ anh

Chim trời 
còn sợ cô đơn,
Chơ vơ
cành lựu rũ buồn 
chờ tin.
Ảnh fb.

Wednesday, January 13, 2016

* Nhớ Kỳ Co

Tuy nước không còn trong 
như Kỳ Co quê mẹ,
Và trời không xanh 
như lòng kẻ ly hương.
Ảnh fb.

Friday, January 08, 2016

* Lỡ mê

Lỡ mê
cuộc sống sông hồ,
Sau lưng một mảnh
cơ đồ tả tơi.
Ảnh Google 

Tuesday, January 05, 2016

* Quy Nhơn cà phê

Cũng cười
cùng mỉm
cũng vui,
"Xưa và Nay"
cũng
là nơi ... đi về.
Ảnh fb.

Sunday, January 03, 2016

* Hớ hênh

Tôi ngã nghiêng
vì em ...
ngồi phách đốc,
Đôi chân dài
chiếc váy tróc
càng cao.
Ảnh Google

Saturday, January 02, 2016

* Cứ đi...

Cứ đi
để biết có mình,
Còn bao nhiêu sức
mà khinh dễ đời...
Ảnh fb.

Friday, January 01, 2016

* Lại giàn khoan 981 TC vào Biển Đông

Cơn cuồng nộ cũ
chưa quên !
Thêm dầu vào lửa 
căm hờn sục sôi.
Ảnh fb.