Thứ Năm, tháng 6 07, 2018

* Một ngày Bangkok

Mang trên vai
chiếc ba lô,
Đi lang thang
khắp sông hồ... đó đây.
Ảnh fb. Kent did...

Còn bao
ngày tháng đời này,
Là còn những lúc
trời mây men nồng!
Để trải nghiệm
tang bồng không phí,
Để tìm quên
bỉ cực nhân sinh,
Nhân sinh
vốn dĩ hữu tình,
Thế sao cứ vẽ
tạo hình đảo điên!
Thôi kệ họ ...
muộn phiền dứt bỏ,
Ta thảnh thơi lối ngỏ
an nhiên.
Vui trong ...lạc thú
...như thiền!