Monday, February 29, 2016

* Nguyễn Hồ Bình Thuận

Ví thủy chung
có gì so
với biển,
Bấy giận hờn
cũng là mấy
yêu thương.
Ảnh  nhbt. fb.

Thursday, February 25, 2016

* Rong chơi

....Còn chút sức
nên
leo đồi
lội suối,
Kẻo rồi
mai...
uổng quá
kiếp làm người.
Đêm tại Măng Den Kontum với TD Tín và NS Tạo.

Tuesday, February 23, 2016

* Về Gò Bồi

Tôi đi tìm cội nhớ,
Chốn yêu thương
tuổi nhỏ ngàn xa
Tắm sông, đuổi cá, hò la,
Ông bà Nguyễn Sĩ Tạo bên sông Gò Bồi.

Sunday, February 21, 2016

* Quy Nhơn xuân gặp bạn

Đời đã bao lần họp,
Xuân đến rồi tàn phai !
Bốn mươi bốn năm ngoài ,
Dĩ vãng nguôi lòng ai...
Hòa, Khoa, Lộc, Tạo, Chốn, Nghi, Tùng, Tín.

Wednesday, February 17, 2016

* 17.02.1979

Đánh Tàu !
ta đã đánh
từ khai thiên lập địa,
Mới giữ gìn
có nước Việt hôm nay.
Ảnh fb.

Tuesday, February 16, 2016

* Quy Nhơn đêm vắng 2

Một mình
trên biển vắng tanh,
Vi vu
nguồn gió Bấc
quanh đây còn...
Ảnh bxl. Biển vắng

Monday, February 15, 2016

* Xuân El nino

Chưa tàn...
ngàn hoa rụng,
Chưa đến ...
gió xuân phai,
Ảnh Vincent Phạm fb.

Tuesday, February 09, 2016

* Khỉ đàn

Xúm nhau
tôn "đột" làm thầy,
Sinh sôi.
khỉ tạo
một bầy quấn quanh.
Ảnh fb.

Sunday, February 07, 2016

* Mừng tết Bính Thân

Tôi về
bên Mẹ
đón xuân,
Tết này
vui
gấp bội phần
năm xưa.
Ảnh fb.

Saturday, February 06, 2016

* Quy Nhơn Xuân Bính Thân

Trời đã lập xuân
rồi đó em,
Đào, mai đua nở
nắng êm đềm,
Ảnh fb.

Thursday, February 04, 2016

* Quy Nhơn đầu xuân

Quy Nhơn lành lạnh
đón năm sang,
Những khỉ và dê
thoáng rộn ràng,
Ảnh fb.

Tuesday, February 02, 2016

* Quy Nhơn Khiếu vũ

Thiếu đào khiếu vũ
đêm nay,
Nằm nhà chán ngấy
khắt giây phát khùng.
Ảnh Google