Thứ Năm, tháng 8 01, 2013

* Nhớ về

Viết hòa cùng Nam Phương trên SPQN trong "Chuyện ngày về.." của Irene.

Mình được hẹn nhau đây,
Chẳng phải duyên kỳ ngộ,
Bởi hoa lòng nở rộ..
Trên ngày tháng đợi mong,
Của bốn mươi năm ròng..
Nơi Phương ở mùa đông?
Bên này cũng giống vậy,
Nhưng quê mình nắng cháy,
Nóng, lạnh vẫn trổ hoa,
Theo cảm xúc trong ta..


Phương thích gì.. xưa ấy...!
Giờ còn nhớ gì không,!
Hay...khăn gói theo chồng,
Đã quên rồi người ấy,
Điều hằng mong chẳng thấy...