Thứ Bảy, tháng 11 26, 2016

* Theo em đi lễ

Được một lần
theo em lễ Phật,
Chùa ngôi cao
và rộng mênh mông,
Ảnh Hx.

Thứ Năm, tháng 11 24, 2016

* Nửa đêm ngoài cửa

Chờ em ngoài cửa
nửa đêm,
Trăng khuya,đèn tắt...
trên thềm tối om.
Ảnh bxl,núi Kê Gà,India.

Chủ Nhật, tháng 11 20, 2016

* Em sao vẫn vậy...

Hai năm rồi
em sao vẫn vậy?
Vẫn bình thường ,
mãi giữ lặng thinh.
Ảnh Hân Võ, Vũng Nồm,Quy Nhơn.