Monday, October 31, 2016

* Thu ơi !

Anh còn
mê mãi thu ơi!
Dẫu cho
nắng nhạt
vàng phai cuối mùa.
Ảnh LCA.

Sunday, October 30, 2016

* Mưa Quy Nhơn

Mưa như thác đổ
đêm qua,
Sáng nay
gượng gạo
nhỏ to ít nhiều.
Ảnh bxl

Saturday, October 22, 2016

* Thu El_Nino

Về thăm lại
Kỳ Co,
Eo Gió,
Trời cuối thu
nắng đổ ven đường,
Ảnh bxl Kỳ Co.

Friday, October 14, 2016

Saturday, October 08, 2016

* Mùa thu Quy Nhơn

Sáng nay
nhè nhẹ gió thu,
Chút mưa của nhớ
sương mù đêm qua.
Ảnh bxl vườn cafe Du lịch.

Friday, October 07, 2016

* Trần Nguyệt Ánh

Sao em lại
mang hoa đem bán,
Chợ hoa nào
thâu nhận hàng em,
Ảnh fb. Trần Nguyệt Ánh

Tuesday, October 04, 2016

* El_Nino 2

Melbourne
đang lạnh thấu xương!
Quy Nhơn nhiệt độ giữ
thường ba mươi.
Ảnh Google. 

Saturday, October 01, 2016

* Chút mưa SG

Ngân sách cạn
cho người em tỏ rạng,
Sài Gòn ơi
ta lạng quạng
ngã vì em,
Ảnh fb mưa Sài Gòn.