Thứ Hai, tháng 10 31, 2016

* Thu ơi !

Anh còn
mê mãi thu ơi!
Dẫu cho
nắng nhạt
vàng phai cuối mùa.
Ảnh LCA.

Chủ Nhật, tháng 10 30, 2016

* Mưa Quy Nhơn

Mưa như thác đổ
đêm qua,
Sáng nay
gượng gạo
nhỏ to ít nhiều.
Ảnh bxl

Thứ Bảy, tháng 10 22, 2016

* Thu El_Nino

Về thăm lại
Kỳ Co,
Eo Gió,
Trời cuối thu
nắng đổ ven đường,
Ảnh bxl Kỳ Co.

Thứ Sáu, tháng 10 14, 2016

Thứ Bảy, tháng 10 08, 2016

* Mùa thu Quy Nhơn

Sáng nay
nhè nhẹ gió thu,
Chút mưa của nhớ
sương mù đêm qua.
Ảnh bxl vườn cafe Du lịch.

Thứ Sáu, tháng 10 07, 2016

* Trần Nguyệt Ánh

Sao em lại
mang hoa đem bán,
Chợ hoa nào
thâu nhận hàng em,
Ảnh fb. Trần Nguyệt Ánh

Thứ Ba, tháng 10 04, 2016

* El_Nino 2

Melbourne
đang lạnh thấu xương!
Quy Nhơn nhiệt độ giữ
thường ba mươi.
Ảnh Google. 

Thứ Bảy, tháng 10 01, 2016

* Chút mưa SG

Ngân sách cạn
cho người em tỏ rạng,
Sài Gòn ơi
ta lạng quạng
ngã vì em,
Ảnh fb mưa Sài Gòn.