Monday, August 20, 2018

* Melbourne cuối đông 2018

Dẫu mai này
có ra sao,
Em ơi
màu phấn anh đào,
Ảnh fb. Dan Tran.

Friday, August 17, 2018

* Chị về

Chị về
thương chút Quy Nhơn,
Thơm hương biển mặn
con đường tình thân.
Ảnh TKL fb.

Sunday, August 12, 2018

Saturday, August 11, 2018

* Có loài hoa

Có loài hoa
nở giữa đông,
Gió mùa sương lạnh
mà không héo lòng!
Ảnh fb bxl.

Friday, August 10, 2018

* Mà vui

Tôi xin
được chọn một thôi,
Làm người yêu quý
cho đời hôm nay!
Ảnh fb ĐKT.

Wednesday, August 08, 2018

* Đi hay về (4)

Đã nghỉ hưu
rồi sao cũng được!
Đỗ Phủ khuyên (*)
"Bất kiến tùng đình".
Bóng dáng tôi (72-74).

Sunday, August 05, 2018

* Chuyện của sao

Vị sao ấy
đó...chỗ đây,
Chút nữa chỗ khác
khuya này về đâu?
Ảnh fb bxl.

Saturday, July 28, 2018

* Trăng sao

Trăng và sao
như đuốc trong đêm,
Người xưa một thuở
gởi niềm mộng mơ.
Ảnh bxl.

Thursday, July 26, 2018

* Họp lớp Cường Đễ Quy Nhơn 66-73

Mùa hạ qua
... tôi đã không về dự ngày họp lớp,
Nhớ thật nhiều
và thương biết bao nhiêu,
Ảnh fb. Võ Ngọc Chuyển.

Tuesday, July 17, 2018

* Giữa đông 2018 (2)

Nắng đầy
và gió cũng đầy,
Trên cao dưới thấp
một ngày khó thương.
Ảnh fb. bxl.