Thursday, July 11, 2019

* Thằng Ẩn

Nó cũng ham giống tôi,
Hay nói ngược lại tôi đã ham vui như nó,
Thời nhàn rỗi bây giờ tìm không khó,
Cái khổ hơn không đủ sức đạp xe nhiều,
Ảnh fb Hà Ngọc Ẩn.

Sunday, July 07, 2019

* Một tối mùa đông

Đêm cuối tuần mùa đông,
Melbourne trong giá lạnh,
Đêm vũ trường xao động,
Nhạc, đèn màu,...nhộn vui,
Điệp khúc vào thơ tôi.
Hơn hai mươi năm rồi!
Ảnh fb.

Saturday, July 06, 2019

* Thân nghiệp

Chuông báo
gọi dậy đi cày,
Ngủ ráng chi nữa
thêm ngây ngu người,
Ảnh Google.

Friday, July 05, 2019

* Một chiều đông (2)

Nắng chiều bóng ngã
chiều thôi,
Đi về đến cổng
còn ngồi nhìn cây.
Ảnh fb.bxl.Footscray về đêm.

Thursday, July 04, 2019

* Màu biển quê

Biển xứ nào nước cũng xanh,
Nhưng màu xanh biển xứ anh lạ thường.
Ở đó chứa tình yêu thương,
Mồ hôi và máu thắm đường ra khơi.
Ảnh fb. Hùng Cù Lao Xanh. 

Wednesday, July 03, 2019

* Một chiều đông

Chưa thấm lạnh
chim chiều chưa về tổ,
Người còn trong hoang giấc
vẫn mơ màng,
Ảnh Google.

Tuesday, July 02, 2019

* Biển vẫn miên man

Người mang chài vãi trên sông,
Cha tôi tìm cá giữ dòng nước sâu.
Biển quê hương rộng tới đâu?
Chân trời đổ vỡ nhuộm màu ngoại xâm.
Ảnh Google.

Wednesday, June 26, 2019

* Giấc mơ

Sáng nay ồ thức muộn,
Nằm nướng chút mà hay,
Không đành trở mình dậy,
Bởi cơn mơ đẹp thay!...
Ảnh fb.

Tuesday, June 25, 2019

* Thời gian

Thời gian đi quá vội,
Nhanh hơn lời vừa nói,
Chúng mình người mỗi nơi,
Phút tương phùng đầy vơi,
Như chuyện đời nổi trôi...
Ảnh SPQN Phú Yên. Dao Nguyen.

Friday, June 21, 2019

* Ngày lạnh

Hôm qua ngày lạnh nhất,
Theo thống kê mùa đông,
Cây u buồn trước cổng,
Chơ vơ và hư không...
Ảnh fb.Melbourne

Wednesday, June 19, 2019

* Sầu đông (5)

Lại đi tản bộ một mình,
Bởi ai cũng bận ... thấm tình bơ vơ.
Thật vô dụng nẫu thấy chưa,
Xứ này già chịu bỏ bừa thế thôi.
Central West, Braybrook. 

Monday, June 17, 2019

* Thân Tứ đại

Sáng thì tám,
trưa lên mười tám,
Chiều bao nhiêu,
ai đón được nào?
Ảnh fb.