Saturday, June 15, 2019

* Sầu đông (2)

Vẫn còn
chiếc lá đọng đây,
Đông này dẫu ác
có ngày nắng trong.
Ảnh fb.

Friday, June 14, 2019

* Sầu đông

Đêm qua lá vẫn còn rơi,
Từng cơn gió giật tả tơi trên đường.
Tạnh mưa một chiếc vô hồn,
Từng cơn gió giật vẫn còn đọng đây.
Ảnh fb.bxl.

Monday, June 10, 2019

* Hoa gạo

Lên chùa Hương
hai bên đường đầy hoa đỏ,
Trên facebook này
có bạn để vài tấm hình,
Ảnh fb.

Sunday, June 09, 2019

* Chút nắng mùa đông (2)

Cuối đường xơ xác lá vàng rơi,
Quanh xóm sầu đông trơ trụi rồi,
Còn đâu vài cành non sót lại,
Giấu chút tình thơ mộng tưởng ngàn khơi!
Ảnh fb.bxl. 

Friday, June 07, 2019

* Lại ngày Đoan Ngọ (*)

Nếu bỏ được thì cũng nên từ bỏ,
Tết cái gì mà Tết lắm thế mình ơi,
Cả nghìn năm Bắc thuộc hoảng kinh rồi,
Nay vẫn cứ duy trì hoài tai họa.
Ảnh fb.

Tuesday, June 04, 2019

* Chút nắng mùa đông

Nắng thế này
vẫn cứ gọi chiều đông,
Một chút rồi thôi
cũng ấm lòng,
Ảnh fb.bxl.

Sunday, June 02, 2019

* Melbourne vào đông

Từ mùa đông đến
hôm qua,
Nắng thu
chưa hẳn ngừng qua
nơi này.
Ảnh bxl. Central West Plaza.

Saturday, June 01, 2019

* Melbourne ngày đầu đông 2019

Có ai sợ mùa đông,
Dịch cúm lạnh chết người,
Còn ai tránh mùa đông,
Nó đã đến thực rồi!
Ảnh fb.bxl.

Friday, May 31, 2019

* Họp trường Spqn

Tháng ba 3 năm trước,
Cùng đồng nghiệp giáo viên,
Cựu Sư phạm Quy Nhơn,
Họp trường về Đà Nẵng.
Ảnh Lê Đài Spqn.

Tuesday, May 28, 2019

* Hoa Vô ưu

Có loài hoa được gọi Vô Ưu,
Có nghĩa là sao? Chuyện thế nào?
Muốn nói gì đây tôi nào hiểu...
Không đơn thuần chỉ gọi Vô Ưu!
Ảnh Google.

Monday, May 27, 2019

* Anh Vũ và tôi

Đùm chìa khóa anh Vũ mang trước ngực,
Nhắc cho tôi cái mình đánh mất tuần qua,
Giữ trong tay dạo một vòng để chốc hẳn về nhà,
Đã đánh mất ở đâu khi ra xe không tìm được.
Ảnh fb.Thiên Vũ.

Sunday, May 26, 2019

* Thời tiết Melbourne

Melbourne đang độ cuối thu,
Lạnh đông đến vội sương mù giăng mây.
Cực nam gió khác miền tây,
Nhiệt độ chưa đủ ... lây quây rét rồi...
Ảnh DFO. Essendon