Thursday, August 25, 2016

* Đừng gọi

Viết họa cùng Anes Thanh trên fb. cho 4 câu đầu!
Ảnh Anes Thanh fb.

Anes Thanh :
Đừng gọi em khi anh đã thật say
Bỡi rượu vào,thì̀ anh không hề nhớ
Hãy gọi em khi anh chưa hề có
Giọt rượu nào đọng ở bờ môi

Đừng goi em khi anh chẳng được vui
Bỡi phiền muộn sẽ làm em buồn khồ
Hãy goi em khi tinh thần vui vẻ
Để cho em được chia sẻ niềm vui

Friday, August 19, 2016

* Hòa cùng LCA và TN trên fb của Trần KimLoan.

Lâm Cẩm Ái :

Dưới chân chiếc lá phai màu
Xuân thì đứng cạnh nát nhàu đá xưa
Bây chừ thu đã về chưa
Nắng vàng đã chín lưa thưa nhuộm tình
lca.
Ảnh fb Trần KimLoan. 

Wednesday, August 17, 2016

* Melbourne tháng tám

Melbourne tháng tám
cuối đông,
Quê tôi tháng tám
xếp chồng lá thu.
Braybrook local Park

Tuesday, August 16, 2016

* Thiện

Việc đời chưa chán
mà chê...
Thì thôi tìm chốn...
mọi bề tịnh an.
Ảnh Lâm Cẩm Ái

Sunday, August 07, 2016

* Vật vờ

Sóng đã lấn tràn bờ.
Thuyền trên bến chơ vơ .
Cơn gió nam vật vờ.
Xóa đi rồi...vần thơ!

Ảnh Vũng Nồm, Nhơn Lý

Wednesday, August 03, 2016

* Võ Bình Định

"Ai về Bình Định mà coi,
Con gái xứ Nẫu giỏi roi cả quyền." Tục ngữ.

Là nhi nữ phận thuyền quyên,
Giữ gìn bản sắc quốc truyền gia phong.
Noi gương Trưng, Triệu nối giòng,
Trung trinh hiếu để đức trong đạo ngời.

 Võ Sư Hà Trọng Ngự.

Monday, August 01, 2016

* Học nói

Sắp về hưu
vẫn xin đi học nói,
Không còn hơi
cũng gắng gượng ê à,
Ảnh Nguyễn Liêm

Thursday, July 21, 2016

* Đâu rồi Bình Định sĩ phu

Sĩ phu Bình Định hết rồi sao!
Lại để một tay gắn cái mào,
Ngồi miết bụng phình nơi cửa bộ,
Nói năng thiên chức chẳng ra sao!
Ảnh fb.

Tuesday, July 12, 2016

* Đẹp

Có thấy gì đâu
Đẹp ở đâu...
Cái màu
xanh trắng
nhạt da dù.
Anh fb.

Monday, July 11, 2016

* Một lần

Như đang mơ giấc
ngủ ngày,
Người đâu đẹp lạ
ngất ngây tận cùng...

Ảnh Google.