Thursday, February 27, 2020

* Cuối hạ (3)

Đêm qua rét nhất
mùa hè!
Mùa của nắng nóng
lửa mê cây rừng.
Fb.bxl.

Tuesday, February 25, 2020

* Cuối hạ 2020 (2)

Thu dạo đầu
chưa thật mưa,
Hôm nay nắng lại
kiện thưa quyền hành.

Sunday, February 23, 2020

* Cuối hạ 2020

Mưa thu
lác đác  đêm qua,
Hạ thôi cuồng nhiệt
luống hoa cuối mùa.

Fb.

Saturday, February 22, 2020

* Tượng Lênin

Đông Âu
vứt rác từ lâu,
Việt Nam dựng Hắn (*)
mưu cầu chi đây?

Friday, February 21, 2020

* Vũng Nồm (3)

Xóm dân chài ven biển
quê tôi,
Thương quá đi thôi
cả một đời,
Fb. Nguyễn Kim Chức.

Wednesday, February 19, 2020

* Tuổi thơ tôi (3)

Có hình mình trong đó không em!
Nhớ quá ngày xưa cống ven đường,
Trưa nắng đêm mưa... căn hộ trống,
Chân đất lưng trần bùn vảy đen...
Fb.

Monday, February 17, 2020

* Tôi nhớ 17.02

Nhớ người chiến sĩ
xả thân,
Giữ gìn đất Việt
diệt quân bạo tàn.

Sunday, February 16, 2020

* Phật tại tâm (2)

Sự sống động tĩnh
lăn xăn,
Cái việc
ít nhiều không dứt,
Fb. bxl.

Saturday, February 15, 2020

* Tình cha

Không con
chẳng biết nói sao,
Chứ suy luận tất
tự hào về cha.
Thử cắt lớp
não bộ ra,
Bao nhiêu phần đã
dành cho con mình.
Là bấy nhiêu
đạo lý tình!
Fb. Bùi Trọng Trí.

Friday, February 14, 2020

* Mê em “Valentines’day”

Mê em
đặc biệt hôm nay,
Vì cái tình nghĩa
sâu dày đôi ta.
Fb. Tuyến Đinh.

Wednesday, February 12, 2020

* Chuyện ăn chung

Xứ Việt lắm lề thói
hay!
Mâm chung dùng đũa
bạn thầy mẹ con.
Từ ngàn xưa
mẫu kết đoàn,
Trên triều dưới chợ xóm làng
có nhau.
Fb.

Monday, February 10, 2020

* Hạ buồn

Bao giờ cho hết hạ,
Nắng thôi vờ lời yêu,
Bao giờ cho hết hạ,
Lửa thôi hờn cháy thiêu!
Fb. bxl.