Tuesday, May 26, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (10)

Không thêm không bớt
nữa sao.
Nhìn đâu cũng những
mặt Ngao ngần này!(*)
Ảnh 2018 Phượt Kontum Vn.

Monday, May 25, 2020

* Bát canh rau

Bát canh rau 
sà lách son,
Đơn sơ đạm bạc 
ai còn nhớ quê!
FB.bxl.

Sunday, May 24, 2020

* Phượng 2020

Bên nhà 
phượng nở rồi sao?
Tháng 5 nắng đẹp 
phượng chào gió nam.
FB. Phượng Qnhon.

Saturday, May 23, 2020

* Gái Nhơn Lý

Con gái Phước Lý (*)
như ri!
Chân cao dáng mỏng... 
so bì chi đâu.
Ảnh fb. Ngọc Liên.

Friday, May 22, 2020

* Đánh Tàu

Bill, Bush,Obama...(*)
lo trừ khủng bố,
Trump kĩ hơn
đánh thẳng đúng thù,
Internet.

Thursday, May 21, 2020

* Tắm biển quê nhà

Không thích
tắm bãi Quy Nhơn,
Đục ngầu cả biển
vì bùn cửa sông.
Ảnh Hà Ngọc Ẩn.

Wednesday, May 20, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (9)

Bao giờ
cho hết Covid,(*)
Ta về bên đó
ngâm thi uống trà .
Ảnh Hà Ngọc Ẩn.

Tuesday, May 19, 2020

* Khóc cười

Kẻ khóc người cười khác gì nhau?
Chẳng qua căn bệnh của buồn đau.
Đứa khóc thì lo mình mất mạng,
Đứa cười chuyện ấy có gì đâu!
Internet.

Monday, May 18, 2020

* Giận thu

Ừ thì là giận lắm đó nghen!
Dù chắn che chi dạ nhũn mềm,
Tối qua ông đi đâu khuya vậy?
Tôi chờ mỏi quá đã ngủ quên.
Internet 

Sunday, May 17, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (8)

Nắng tỏa đầy
đẹp lắm hôm nay,
Nhưng lạnh trở căng
nhất mùa này,
FB. Bạch Xuân Lộc.

Saturday, May 16, 2020

* Châu và Đối

Chiều em
tí xíu đi anh!
Làm gì mà cứ loanh quanh
làm gì...
FB. Châu và Đối.

Friday, May 15, 2020

* Thanh bình

Tuyệt vời
thanh bình ở đây,
Một màu xanh nhạt
sương đầy núi xa.
FB. Thanh Dang