Sunday, May 26, 2019

* Thời tiết Melbourne

Melbourne đang độ cuối thu,
Lạnh đông đến vội sương mù giăng mây.
Cực nam gió khác miền tây,
Nhiệt độ chưa đủ ... lây quây rét rồi...
Ảnh DFO. Essendence

Friday, May 24, 2019

* Melbourne 2019 - cuối thu (5)

Có chút nắng lòe sau cơn mưa,
Không bận gì bách bộ giữa trưa,
Thấm lạnh buốt tê ... tay và mặt,
Sẵn sàng chưa giá rét cái đông về!
Ảnh fb.bxl.

Thursday, May 23, 2019

* Hữu hảo

Vị đắng quen rồi những sớm mai,
Men cay còn đọng qua đêm dài,
Thật! đâu có phải đời cay đắng,
Sao dối mình chê chán chuyện trần ai...
Ảnh fb. Giao Phan.

Wednesday, May 22, 2019

* Eo Gió hạ về

Hạ về bên ấy phải không em?
Nhìn hoài nắng cháy bóng vàng êm,
Cho tôi mơ tắm trong màu hạ,
Nắng của quê mình nắng vàng êm.
Ảnh fb Nguyễn Đua.

Tuesday, May 21, 2019

* Melbourne 2019 - cuối thu (4)

Đã rồi em đã quyết rồi,
Vài ly còn lại em tôi cạn cùng.
Học hoài chẳng hiểu kiết hung,
Đời là...chắc vậy thôi đừng khùng nghe!
Ảnh fb. Vũ sư Lê Sơn

Monday, May 20, 2019

* Tam bảo

Tam bảo quy y
sao dứt sầu!
Đời
trong trần tục lắm khổ đau,
Ảnh Google.

Saturday, May 18, 2019

* 2019 bầu cử tại Úc

Hôm nay công dân Úc,
Chọn chính quyền liên bang,
Biết bổn phận phải làm,
Mình thực hành dân chủ!
Ảnh MC. Ca sĩ Thụy Kim (Melb.).

Friday, May 17, 2019

* Em người con gái Kontum

Kontum nơi nhiều người đẹp,
Mới nghe lạ quắt khó tin,
Thì thôi cũng liều một chuyến,
Biết thêm vùng đất Tây nguyên.
Ảnh fb. Võ Nhàn.

Wednesday, May 15, 2019

* Gã

Da hồng,
tóc trắng thần tiên,
Cứ tưởng là gã
Vua hiền Việt dân.
Ảnh VOA

Tuesday, May 14, 2019

* Đóa tím

Đóa tím
mình ngắm bữa qua,
Hôm nay cũng tím
nhưng pha suy tàn.
Ảnh fb.bxl.

Monday, May 13, 2019

* Melbourne 2019 - cuối thu (3)

Duy còn
đóa tím cuối mùa,
Trước thềm sương tuyết
thêu thùa khắp nơi...
Ảnh chụp trong sân trường Monash Melb.

Sunday, May 12, 2019

* Có cái tình

Có những thứ tình
vượt ra ngoài khuôn sáo,
Của đồng loại, đồng môn,
đồng chí, đồng sàng...
Ảnh fb.