Wednesday, July 05, 2017

* Nhà thơ Hoàng Thiên Long với Biển

Người dẫu sao!
Biển nghìn năm còn đó!
Đời dẫu gì!
tình nghĩa chẳng hề phai.
Ảnh fb. Đông Phương.

Tuesday, July 04, 2017

*Phan Khắc Huyền và bạn thơ trên fb. Bonnie

@Phan Khắc Huyền:
Ảnh fb. PKH.
Nàng ngồi trên đá nàng cười.
Hiện lên hình ảnh để người làm thơ.
Không gian , phong cảnh ảo , mờ.
Vậy xin cho hỏi ?  Đang chờ gì đây.....

Monday, July 03, 2017

* Mẹ Nấm

Tôi, chúng tôi
những người hèn nhất,
Mẹ Nấm ơi ,
Người khổ thật rồi,
Ảnh fb Ls. Võ An Đôn.

Friday, June 30, 2017

* Thùy Linh

Em lại đến đây
chẳng nói gì?
Thế em
còn...đứng mãi đó chi,
Ảnh fb Thùy Linh

Wednesday, June 28, 2017

* Nắng Bà Nà

Nắng Sài gòn
sánh sao trưa Đà Nẵng,
Ngồi bên hồ
một thoáng mát dịu êm,
Ảnh fb. Cô An Nguyễn 

Monday, June 26, 2017

* Đêm Quy Nhơn (3)

Đêm Quy Nhơn
còn có người,
Lê chân trên cát
sóng cười đùa vui.
Ảnh Trần Kim Loan fb.

Saturday, June 24, 2017

* Đêm Quy Nhơn (2)

Quy Nhơn hôm nay,
Đêm sáng như ngày,
Lung linh đẹp thay,
Có ai nào hay.
Ảnh fb.

Friday, June 23, 2017

* 55 năm spqn

55 năm
dóng hồi chuông,
Nhắc nhau
tìm lại
con đường từng qua !
Ảnh bll.spqn

Thursday, June 22, 2017

* Nhìn kia Tây Tạng

Việt Nam ơi!
Nhìn kia Tây Tạng.
Lửa của một giống nòi
bất khuất,
Ảnh fb.

Thursday, June 15, 2017

* Tâm tình cùng anh Nam Thi

@ Nam Thi :
Đêm qua dài thăm thẳm
Vùi ta đáy vực sâu
Mắt em dường xanh lắm
Xanh như trời trên cao.