Saturday, July 04, 2020

* Tìm gì

“Tìm gì...
giữa chốn trần gian,
Dạ thưa... tìm chút
bình an đủ rồi!”(*)
Fb. Thanh Phan.

Friday, July 03, 2020

* Khoái Trump

Ta khoái gã này 
bảnh lắm nha,
Già mà phong độ 
cũng hào hoa,
Internet.

Thursday, July 02, 2020

* Cà phê mùa Corona Vũ Hán

Không ra quán được
thì ngồi nhà,
Chẳng có điều gì
gây khó ta,
FB. bxl

Tuesday, June 30, 2020

* Quăng chài

Muốn nối nghề cha 
nghiệp quăng chài,
Mưa to 
biển sóng ...hải hùng tôi,
Internet.

Monday, June 29, 2020

* Bán đảo làng quê

*Làng quê tôi
làng quê tôi,
Ba triền nước biển
vun đời cho nhau.
Internet.

Sunday, June 28, 2020

* Trái Tra

Còn bao nhiêu cây lẻ,
Trên đất biển quê tôi,
Bóng mát tiêu dần rồi,
Lùm cây tra ven bãi,
Fb. bxl.

Friday, June 26, 2020

* Nắng đầu đông

Nắng đầu đông
nắng đầu đông,
Ta lang thang bước
với lòng thảnh thơi.
FB.bxl.

Monday, June 22, 2020

* Chấp nhận

Không buồn
lái đụng người ta,
Mà buồn cho
cái tuổi già đến nhanh,
Fb. bxl.

Sunday, June 21, 2020

* Ngày nhớ Cha

Đến trường
Mẹ dắt con đi,
Vào đời
Cha chỉ đường đi lối về.
Internet.

Saturday, June 20, 2020

* Mr. Mr (2)

Đừng hỏi chi
người có thích Trump,(*)
Vị thích hay không
tự riêng mình,
Internet.

Wednesday, June 17, 2020

* Thế lực thù địch

Sáng nay
tôi không ngủ nướng,
Chuông reo đánh thức
các cháu,

Internet.

Tuesday, June 16, 2020

* Mr. Mr

Mr. Donald Trump!
Ông không chuyên làm chính trị,
nhưng là người
biết ra tay cứu nước.
Internet.