Tuesday, July 17, 2018

* Giữa đông 2018 (2)

Nắng đầy
và gió cũng đầy,
Trên cao dưới thấp
một ngày khó thương.
Ảnh fb. bxl.

Friday, July 13, 2018

* Giữa đông 2018

Còn đây
chiếc lá trên cành,
Đông dài
lẳng lặng
lạnh căm giữa mùa.
Ảnh fb. bxl.

Wednesday, July 11, 2018

* Bên này bên kia

Lúc ở bên này
nhớ bên kia,
Khi đã bên kia
lại muốn dìa,(*)
Ảnh fb. Phạm Văn Tòng.

Monday, July 09, 2018

* Anh Tám Bình Tường

Nằm
kẹt thùng xe
ngẫm sự đời,
Lên non
xuống biển
lắm điều vui,
Ảnh fb.

Friday, July 06, 2018

* Chê thơ

Chê thơ tôi
nhất là em,
Thuộc thơ tôi
vẫn
không tìm ra ai.
Ảnh fb. Nancy

Wednesday, July 04, 2018

* Nhớ về Spqn nhóm kì 21

Còn đâu
ngày xưa nữa,
Thời gian
lối đi riêng,
Ảnh fb. Cùng Bích Lệ và Huyền Hương.

Monday, July 02, 2018

* Giữa mùa 2018

Mùa đông
còn trên cây,
Tôi
lại về nơi này,
Ảnh fb. bxl.

Thursday, June 28, 2018

* Mùa cá Sơn dại

Cơm chiều
món cá Sơn khô,
Rang ... thêm đường mắm
vị vừa miệng ăn.
Ảnh fb.bxl.


Wednesday, June 13, 2018

* Tuổi thơ tôi (3)

Tuổi thơ tôi
chỉ vòng quanh
trong xóm nhỏ,
Mới ra tới đầu làng
mẹ đã vội bảo:
Đững chơi xa,
Ảnh fb LTNH.

Thursday, June 07, 2018

* Một ngày Bangkok

Mang trên vai
chiếc ba lô,
Đi lang thang
khắp sông hồ... đó đây.
Ảnh fb. Kent did...