Thursday, June 22, 2017

* Nhìn kia Tây Tạng

Việt Nam ơi!
Nhìn kia Tây Tạng.
Lửa của một giống nòi
bất khuất,
Ảnh fb.

Thursday, June 15, 2017

* Tâm tình cùng anh Nam Thi

@ Nam Thi :
Đêm qua dài thăm thẳm
Vùi ta đáy vực sâu
Mắt em dường xanh lắm
Xanh như trời trên cao.

Tuesday, June 13, 2017

* Thiệt lạ

Thiệt lạ
lại nhớ chi em,
Cái người con gái
dấu tên năm nào.
Ảnh fb Võ Nhàn.

Saturday, June 10, 2017

* Cõi Ta bà

Hiện thân
giữa cõi ta bà,
Không là Ma, Phật,
Người, Ta...cũng đành!
Ảnh Hùng Thủy fb.

Thursday, June 08, 2017

* Vẽ tôi

Tự sướng
vẽ mình không phải ai,
Họa đi họa lại
chẳng giống rồi.
Ảnh bxl fb.

Wednesday, June 07, 2017

* Chạy hoài

Áo dài màu tím,
xao xuyến lòng anh,
thêm
cái dù em màu tím,
Ngã màu
có tím cả làn da !
Ảnh Quốc Tuyên fb.

Monday, June 05, 2017

* Mel-bourne mùa đông 2017

Về lại Mel-bourne
lại cuộc vui !
Ngày đông thứ nhất
dẫu lạnh rồi,
Ảnh Hùng Thủy fb.

Wednesday, May 31, 2017

* Thư Giãn 02

Vẫn Thư Giãn
sáng nay...
Sài Gòn ...
bạn già đây!
Ảnh bxl fb.

Tuesday, May 30, 2017

* Thư Giãn 01

Cafe Thư Giãn Q4 Sài Gòn với Hùng và Ẩn...

mưa lay bay,
Sài Gòn đây,
không men cay,
trong đêm này,
Ảnh bxl fb. 

Friday, May 26, 2017

* Về chùa Thiên Hưng ( Bình Định )

Cửa chùa rộng mở ngày đêm !
Nơi thờ Phật trang nghiêm.
Qui tụ người về tu
học và tập hành việc đạo !
Nơi thị hiện giáo lý
cứu khổ chúng sanh.
Ảnh bxl Chùa Thiên Hưng.