Saturday, September 14, 2019

* Chích

Cái "Chích"
thiệt đáng sợ thay.
Vết sưng, đau, ngứa,...
nhiều khi nặng nề.
Ảnh fb. Bs Trí.

Thursday, September 12, 2019

* Một đời lão Trống

Đời này chỉ có thế sao,
Một, ba, năm, bảy ... khoảng nào nghỉ ngơi.
Của tạo hóa cho muôn loài,
Được như lão Trống quá rồi muốn chi.
Ảnh fb. Hoan Võ.

Tuesday, September 10, 2019

* Như Hoa

"Gái một con" (*)
sao người ta thường ví...
Như cái gì
của đáng quý trong đời,
Ảnh fb.

Monday, September 09, 2019

* Đào nở muộn

Hoa trắng đào
nở muộn!
Xuân
đã về từ lâu,
Ảnh fb.bxl.

Sunday, September 08, 2019

* Bạch đào

Bạch đào
tiếp tục nở,
Lá xanh non
nảy mầm,
On Beach st. Braybrook .

Saturday, September 07, 2019

* Hở hang

Cái mod như ri cũng dị thường,
Chỉ nhờ trăng trắng nổi bật hơn,
Chứ cứ đén đen thì chẳng thấy,
Thôi thì cho phép nó không tên...
Ảnh fb.

Friday, September 06, 2019

* Hoa ven đường

Hoa nở ven đường
đây mùa xuân,
Chẳng phải
đón đưa như đã từng,
Ảnh fb.bxl. 

Thursday, September 05, 2019

* Ngọc Liên

Em đứng một mình kia,
đợi ai?
Các cháu
chờ em về tối rồi,
Ảnh fb. Ngọc Liên

Wednesday, September 04, 2019

* Mùa xuân có

Có hồng hay trắng
cũng đào,
Có xuân về mới 
nên xôn xao lòng.
Ảnh fb.bxl.

Tuesday, September 03, 2019

* Cô chủ và tôi

Cô chủ của tôi gốc châu Phi,
Và tôi tộc Việt gặp nhau đây,
Đa nguyên hoa đại trên xứ lạ,
Kangaroo, tên gọi quốc gia này!
Ảnh fb.bxl. 

Sunday, September 01, 2019

* Ngày của cha

Hôm nay Ngày của Cha,
Tôi được cháu tặng quà,
Lòng mừng vui xúc động,
Happy Father's Day!
Ảnh fb. Nichole.

* Phút đầu xuân

Xuân đến đây rồi
xuân ở đây,
Chim về
đoàn tụ sáng hôm nay,
Ảnh fb.bxl.