Friday, May 26, 2017

* Về chùa Thiên Hưng ( Bình Định )

Cửa chùa luôn rộng mở !
Mong là nơi
chỉ thờ Phật " thật " mà thôi.
Qui tụ người về tu
học và tập hành việc đạo !
Ảnh bxl Chùa Thiên Hưng.

Thursday, May 25, 2017

* Em không đến

Em không đến
như thường ngày em không đến,
Anh vẫn chờ
như chẳng biết đợi chờ ai,
Ảnh fb bxl.

Sunday, May 21, 2017

* Chừng như...

Chừng như
buông bỏ thật rồi,
Cả danh
lẫn lợi
một đời mãi vương.
Bỏ nỗi đau
chốn vô thường,
Duy còn thân nghiệp
con đường tử sinh...
Ảnh bxl fb.

Saturday, May 13, 2017

* Đạo gì...

Lẽ đời
là của người đời,
Tôi còn thêm bớt
đạo người
riêng tôi.
Ảnh fb.

Tuesday, May 09, 2017

* Lạc loài

Lạc loài
tôi
giữa biển mê,
Không sao
biết được
nẽo về chơn tâm.
Ảnh bxl fb

Saturday, May 06, 2017

* Lối mòn

Trên lối mòn
tôi qua,
Mỗi một lần
như lạ,
Ảnh bxl fb.

Monday, May 01, 2017

* Hết tháng tư

Nghẽn dòng chảy
cá từng đàn
dần biến dạng,
Ảnh fb. bxl.

Wednesday, April 26, 2017

• Yên tĩnh Quy Nhơn

Sáng nay
hồ nước lặng yên,
Như lòng tôi 
chẳng buồn phiền
điều chi.

Ảnh bxl  Mặt hồ sinh thái Quy Nhơn. 

Tuesday, April 25, 2017

* Quy Nhơn vẫn vậy

vẫn đi,
vẫn lại ... một mình,
có ai chia sẻ
chút tình cho không!
Ảnh fb. Tấn Võ

Sunday, April 23, 2017

* Hương cuối xuân Quy Nhơn

Gío bấc về
tuần cuối tháng tư,
Hương xuân nồng
còn đọng trang thư,
Ảnh fb Khổng Xuân Hiền.