Tuesday, March 31, 2020

* Lánh dịch (5)

Năm ngoái ở không
vô tích sự,
Nhưng nay ngủ miết
hắn ngoan thay,
Fb.

Sunday, March 29, 2020

* Lánh dịch (4)

Vì đại dịch
phải chịu thôi,
Chứ mình
sao nỡ đối hoài vầy sao!
Fb.

Thursday, March 26, 2020

* Cầu nguyện

Thế sự
biến đổi khôn lường,
Đạo lễ cầu nguyện
làm phương thuốc lành.
Fb.

Tuesday, March 24, 2020

* Lánh dịch (3)

Thuyền máy
năm xưa chở mình đi,
Vượt biển Đông
nguy hiểm chẳng ngại gì,
Fb.bxl.

Sunday, March 22, 2020

* Còn mãi đi về

Có những người đi chẳng muốn về!
Không vì rừng lấp lối sơn khê,
Không vì phố thị niềm hoan lạc,
Một chút buồn đau nỗi ê chề.
Fb. Tâm Lưu.

Saturday, March 21, 2020

* Lánh dịch (2)

Dẫu không nhộn nhịp
như xưa,
Nhưng trong nỗi nhớ
người đưa người về...
North Melbourne.

Friday, March 20, 2020

* Melbourne thu

Thu buồn
quả là thu buồn,
Mây mù ngập bóng
mờ sương lưng trời.
Fb.

Monday, March 16, 2020

* Lánh dịch

Vào đây
mình cách ly đi anh,
Đừng đánh mất nhau
một chút tình,
Fb.

Thursday, March 12, 2020

* Khiêu vũ áo dài

Người lo
thi đẹp áo dài,
Còn mình tìm kiếm
dáng người sexy.
Dzung Nhỏ 

Wednesday, March 11, 2020

* Biết mình

Người thiền
quán-định đạo màu,
Còn tôi niệm mãi
một câu Di Đà!(*)


Monday, March 09, 2020

* A dua

Ham chơi
nhưng đã muộn màng,
Không còn đủ sức
vượt ngàn dặm xa.
Fb.bxl.

Thursday, March 05, 2020

* Bữa ăn trưa

Một mình
ra quán ăn trưa,
Nhớ quê giờ đã nắng
chưa bóng tròn.