Thứ Năm, tháng 10 15, 2020

* SUMO 8

 Chiều qua 
tiêm thuốc lần đầu,
SUMO chắc còn 
khó chịu,
Ảnh fb.bxl.

Thứ Ba, tháng 10 13, 2020

* Nhớ đến hòn Nhồng

 Quê hương mình 
đẹp thế này 
sao đành bỏ,
Eo Gió ơi! 
lệ tôi đổ trong hồn,
Ảnh fb. Nguyễn Kim Chức

Thứ Hai, tháng 10 12, 2020

* SUMO 7

 Tôi có bạn đêm nay,
Thức khuya xem tennis,
Chung kết giải bên Tây,
Truyền hình về bên Úc,
SUMO thích trận này!
Ảnh fb bxl.

Chủ Nhật, tháng 10 11, 2020

* Melbourne Xuân 20

 Giữa xuân rồi còn gì!
Nắng vàng mang dáng thi,
Gió xa đưa cơn lạnh,
Melbourne còn Covid,
... em rồi mãi miết đi...
Ảnh fb bxl.

Thứ Bảy, tháng 10 10, 2020

* SUMO 6

 SUMO
vừa được 4 tuần,
Lanh lợi kháu khỉnh 
vô cùng dễ thương.
Ảnh Nicole.

Thứ Sáu, tháng 10 09, 2020

* Ước mong

 Tuổi này 
cáo lỗi về hưu,
Gái gú, nhậu nhẹt ... 
cho thôi chẳng màng.
Duy còn 
Ảnh fb.

Thứ Năm, tháng 10 08, 2020

* Vẫy thôi

Hôm nay 
không khác mọi ngày,
Bên cái ipad 
ly này ly kia.
Ảnh fb bxl.

Thứ Tư, tháng 10 07, 2020

* SUMO 5

Đi đâu 
cũng vội vã về,
Biết SUMO đợi 
ở nhà mà thương.
Ảnh Nga Bạch.

Thứ Ba, tháng 10 06, 2020

* Ghềnh Tuy An

 Thưa sao 
cho hết tội đây,
Thôi thì giấu bớt 
thơ ngây giả vờ...
Hầu như để cả 
trong thơ!
Ghềnh đá Tuy An.

Chủ Nhật, tháng 10 04, 2020

* Tưới cây

 Cháu! Sao lại tưới 
hai vòi,
Ngày chú còn bé 
một thời có sao.
Ảnh fb Hang Ta.

Thứ Bảy, tháng 10 03, 2020

* SUMO 4

Biết đùa giỡn 
nhảy húc chui,
Biết nhìn nhận diện 
ai người nó thương.
Ảnh Nancy B.

Thứ Sáu, tháng 10 02, 2020

* Dốc cát

 Con dốc nào 
là của tôi,
Dốc nào ngăn lối 
đến người tôi thương.
Ảnh Bạch Xuân Thảo.