Thursday, October 10, 2019

* Melbourne nắng tháng 10

Nắng Melbourne
sáng và hiền,
Cuộc đời như Nắng
những triền sóng xô.
Fb.bxl.

Sunday, October 06, 2019

* Bóng cầu vòng

Cơn giông nhẹ
vừa thoảng qua,
Trên cao
mây lại điểm tô lắm màu.
Fb.bxl.

Saturday, October 05, 2019

* Đảo điên

Chen lấn nhau
rời xứ thần tiên...
Xứ của
ma vương lắm bạc tiền,
RFA .

Friday, October 04, 2019

* Melbourne giữa Xuân 2019

Chạy lòng vòng về nhà thôi,
Thời gian không kể xăng vơi cạn bình.
Trung Đông xáo động thình lình,
Nhiên liệu lên giá hoảng kinh dân nghèo.
Ảnh fb.bxl.

Thursday, October 03, 2019

* Khoá 11 SPQN 12/10

45 năm rồi đã xa trường
như xa mãi,
Nhiều lần về
qua lối cũ đó như không,
Ảnh fb.SPQN.

Wednesday, October 02, 2019

* Melbourne tháng 10

Tháng mười
ngày sáng dài hơn,
Hoa vươn mình nở
giữa cồn mùa xuân.
Ảnh fb. Lý Thừa Nghiệp. 

Saturday, September 28, 2019

* Người áo vải

Quê hương tôi - Người nông dân áo vải,
Phất cờ đào đánh bại giặc hung tàn,
Thống nhất giang sơn một cõi trời nam,
30 vạn quân Thanh xác phơi trên đường về biên giới,
Ảnh fb Hoàng Ngọc Trung.

Friday, September 27, 2019

* Đầu xuân tháng 9

Đã bốn tuần rồi xuân đến đây,
Ở cùng hoa lá những màu mây,
Đẹp mi đen sáng nhiều hy vọng,
Lại thẫn thờ chiêm ngưỡng mắt mây!
Ảnh fb.bxl. 

Thursday, September 26, 2019

* Cô gái Berlin

Cảm ơn em!
người phụ nữ Berlin... (*)
Nghĩa cử của em
cho người Trung Hoa mở mắt,
Ảnh fb. NT Minh Thuy.

Monday, September 23, 2019

* Xứ bình yên

Đất nước của người
một chút tôi,
Thanh bình
vốn sẵn tự tâm rồi,
Ảnh fb. bxl.

Sunday, September 22, 2019

* Hoa đỏ

Thực ra 
đâu phải là đào,
Hẳn không là mậm
hoa nào đỏ hoay?
Ảnh fb.bxl.

Tuesday, September 17, 2019

* Tụt hậu

Nếu đổi tên
để tránh đường tụt hầu,
Thì hằng năm
tiếp tục đổi nhiều lần, 
Theo tiết trời nóng lạnh
với sương phong, 
Chỉ ung độc
ngự tồn trong não trạng! 
Ảnh fb.