Thursday, March 21, 2019

* Quy Nhơn quán vắng

Quán như vắng
vì chờ người không đến,
Có ai không
mà cứ đợi và mong,
Ảnh fb Neo Garden.


Wednesday, March 20, 2019

* Quy Nhơn trăng tháng 2

Trăng rằm trên biển
Quy Nhơn,
Tháng hai nồm rộ
từng cơn sóng dồn.
Ảnh fb.bxl.

Sunday, March 17, 2019

* Về giỗ bác Sáu

Về quê
chịu giỗ hôm nay,
Lời kinh bác tụng
còn đây kế thừa.
Ảnh fb.bxl.

* Kỳ Co (3)

Tôi lại về với Kỳ Co,
Biển xanh năm nao của nhớ,
Cát trắng trong chiều mờ tỏ,
Vội vàng tìm bước chân em.
Ảnh fb.bxl.

Saturday, March 16, 2019

* Té (2)

Sợ mẹ la
tôi giấu bà không nói,
Có té đau
cũng phải ráng chịu thôi,
Ảnh fb.bxl.

Thursday, March 14, 2019

* Quy Nhơn biển vắng

Biển thật vắng
nhưng còn người thì chưa vắng,
Đêm dầu khuya
có người vãng vẫn chưa khuya,
Ảnh hlmt.

Wednesday, March 13, 2019

* Qua Trường Sơn

Nguyên khí Việt ẩn đâu đây,
Trường Sơn cao vút tuôn mây,
Hướng biển Đông chắn lũng Tây,
Tiếp Hoàng Liên giao Nam phủ!
Ảnh fb.bxl.

Tuesday, March 12, 2019

* Té

Cái té nào cũng có nỗi đau riêng,
Sây sát ngoài da hoặc nội thương,
Vẫn luôn là vết đời muôn thuở,
Chịu được không hay chua xót tình thường!
Ảnh fb.bxl.

Thursday, March 07, 2019

* Quy Nhơn quán đợi

Có thể muộn
hay là em không đến,
Quán vắng tênh
và lòng bỗng buồn tênh,
Ảnh fb.bxl.

Wednesday, March 06, 2019

* Quy Nhơn ngày đầu tháng 2

Sáng hôm nay dậy sớm,
Cà phê quán Vybelle,(*)
Đợi một người không hẹn,
Chờ tiễn người ấy đi...
Ảnh fb. Trần Đình Tín.

Sunday, March 03, 2019

* Quy Nhơn cuối tháng Giêng

Về đây bên hồ sinh thái,
Đèn hoa thay lời chào nói,
Tha hương chân dầu chưa mỏi,
Quy Nhơn dấu nhớ xuyến xao!
Hành fb.bxl

Saturday, March 02, 2019

* Chờ nắng

Tôi thắng mình hôm nay,
Ngày mai còn chưa biết,
Ảnh fb.bxl