Wednesday, November 14, 2018

* Độc trùng

Xuân cứ qua
sao mãi còn chờ,
Đứng, ngồi…đọc 
bài thơ nghiêng ngã,
Ảnh fb.bxl.

Tuesday, November 13, 2018

* Loài hoa bươm bướm

Có vàng hay trắng
cũng hoa thôi,
Còn đỏ hay đen
bướm một thời,
Ảnh fb.bxl.

Monday, November 12, 2018

* Lại tham nhũng

Làm sao diệt tận
ở nước tôi?
"Tham nhũng"
lan tràn khắp mọi nơi,
Ảnh fb. bxl.

Sunday, November 11, 2018

* Lại vô đề

Góc vườn
hoa tím vẫn trổ bông,
Tôi dẫu đã xa vắng
bao lần,
Ảnh fb. bxl.

Friday, November 09, 2018

* Thu của Bonnie

Ảnh fb Bonnie
thu của Bonnie như
còn đây!
Dẫu đêm thấm lạnh
và ngày đẫm sương.

Thursday, November 08, 2018

* Sunshine ngày nắng

Nắng hè lại rộn 
ở Sunshine, 
Khác hẳn hôm qua 
trận mưa rào,
Ảnh fb. bxl.

Wednesday, November 07, 2018

* Một lần với Paris

Biết nói gì về Paris,
Khi tôi chỉ mới một lần qua đó,
Tháp Eiffel cao chót vót,
Nhà thờ Đức Bà cổ kính,
Những công trình kiến trúc phi thời đại.

Ảnh fb.

Tuesday, November 06, 2018

* Giải thoát

Thân, ngũ uẫn
trả về cát bụi,
Thì xá gì
ở đó hay đây,
Ảnh Wikipedia

Monday, November 05, 2018

* Như chưa nghỉ hưu

Nhớ về trường cũ
nhớ học sinh,
Cô giáo Hương (*)
với tấm chân tình,
Ảnh Wikipedia 

Sunday, November 04, 2018

* Chọn anh

Chúng ta
luống tuổi cả rồi,
Em nên chọn một
vui chơi cuối tuần.
Ảnh fb vũ trường Sương Mai, Melb.

Friday, November 02, 2018

* Hot boy

Y như
một hot boy,
...không, không...
già lắm rồi!
Ảnh fb Võ Minh

Thursday, November 01, 2018

* Tự

Thu đã tàn chưa
mà lập đông!
Có chăng thu
u uẩn tự lòng,
Ảnh fb Nguyên Thâm.