Thursday, December 31, 2015

* Mừng năm mới 2016

Một năm
mang bấy nhiêu ngày,
Nỗi niềm
mơ ước
chất đầy yêu thương !
Ảnh Google

Thursday, December 24, 2015

* Mừng Chúa Giáng Sinh 2015

Nhân sinh
còn lắm khổ đau,
Thì còn mong đợi
phép mầu trời cao.
Ảnh fb.

Monday, December 14, 2015

* Melbourne bất thường

Melbourne
mưa nắng năm nay,
Như không gay gắt
...những ngày năm xưa.
Ảnh fb.

Thursday, December 10, 2015

* Lỡ thương người đã có chồng

Biết em
đã có nơi rồi.
Thế mà 
anh vẫn 
đứng ngồi không  yên. 
Ảnh Cindy fb.

Wednesday, December 09, 2015

* Melbourne quê tôi !

Melbourne rồi
tôi về đây,
Như là quê mẹ!
không!
lời này chẳng nên ?
Melbourne ,Ảnh Google.

Monday, December 07, 2015

* Quy Nhơn chia tay Mẹ

Bảy tuần bên Mẹ
qua nhanh,
Luyến lưu
bịn rịn...
Sao đành
mẹ yêu !
Ảnh bxl. fb.

Friday, December 04, 2015

* Quy Nhơn tình bạn

Bạn cũ
năm bảy gã
còn đây,
Mỗi năm
mồn một
cứ hao gầy,
Ảnh bxl Tháp Dương Long,Vĩnh Tây,Tây Sơn,Bình Định.

Wednesday, December 02, 2015

* Quy Nhơn hanh nắng

Màu nắng óng vàng
tự sớm mai,
Hanh hanh
găn gắt
ửng da người,
Ảnh Cafe Du lịch,Biển Quy Nhơn.

Tuesday, December 01, 2015

* Quy Nhơn cafe Du lịch

Lại về đây
đến nơi đây,
Mưa đông chưa ráo
gót giày lãng du.
Ảnh BXL, Cafe Du lịch,Quy Nhơn.