Thứ Năm, tháng 6 28, 2018

* Mùa cá Sơn dại

Cơm chiều
món cá Sơn khô,
Rang ... thêm đường mắm
vị vừa miệng ăn.
Ảnh fb.bxl.

Thứ Tư, tháng 6 13, 2018

* Tuổi thơ tôi (3)

Tuổi thơ tôi
chỉ vòng quanh
trong xóm nhỏ,
Mới ra tới đầu làng
mẹ đã vội bảo:
Đững chơi xa,
Ảnh fb LTNH.

Thứ Năm, tháng 6 07, 2018

* Một ngày Bangkok

Mang trên vai
chiếc ba lô,
Đi lang thang
khắp sông hồ... đó đây.
Ảnh fb. Kent did...

Thứ Bảy, tháng 6 02, 2018

* Melbourne - vào đông...

Melbourne trời lại vào đông,
Là thêm mùa lạnh
trống không xứ người.
Ảnh int. Phở Chú Thể Melb.