Saturday, June 02, 2018

* Melbourne - vào đông...

Melbourne đã
lại vào đông,

thêm mùa lạnh
trống không xứ người.
Ảnh int. Phở Chú Thể Melb.

Tô phở Việt
hâm nóng rồi,
Nguội
trong khoảnh khắc
ngoài trời giá băng.
Để đêm còn nỗi
băn khoăn...
Bao nhiêu trăn trở
nhọc nhằn quê hương.
Không còn
ái ngại bụi đường,
Vì nghe tình nghĩa
nặng vương cả lòng.
Đất nước tôi
mãi mùa đông!