Thứ Bảy, tháng 6 02, 2018

* Melbourne - vào đông...

Melbourne trời lại vào đông,
Là thêm mùa lạnh
trống không xứ người.
Ảnh int. Phở Chú Thể Melb.

Tô phở Việt
hâm nóng rồi,
Nguội
trong khoảnh khắc
ngoài trời giá băng.
Cho đêm còn nỗi
băn khoăn...
Cho ngày trăn trở
nhọc nhằn quê hương.
Còn chi
ái ngại bụi đường,
Vì nghe tình nghĩa
nặng vương cả lòng.
Đất nước tôi
mãi mùa đông!