Friday, June 27, 2014

* Tuyển tập Biển

Dang tay nắm bắt chút tình,
Biển nghìn năm giữ màu xanh của trời.
Buồm giăng lộng,tàu đi khơi,
Hải âu chưa mỏi cánh đời gian nan...

Ảnh tập thơ BIỂN


Thursday, June 26, 2014

* Lối mòn

Chưa dụng ngôn mà chữ thơ như ngã,
Không dụng hình mà ý đã như nghiêng,
Kia kìa đường dọc, hình ngang,
Chưa đi sao nhớ lối mòn quê ta...

Ảnh của Thư viện Sơn La


Wednesday, June 25, 2014

* Biển ta

Biển ta rộng Hoàng,Trường nam ,bắc,
Nay đông ,tây một vũng cận bờ,
Cộng Tàu cướp cạn ước mơ!
Hay... đành đổi lấy! bằng tờ đơn thư.

Ảnh Google

Tuesday, June 24, 2014

* Biển tôi

Biển Đông xưa Hoàng-Trường sa rộng,
Sao hôm nay hẹp,lộng bên bờ!
Buồn! tôi tìm lại nguồn thơ,
Xa trông... những đám mây mờ giăng giăng.

Biển Đông


Thursday, June 19, 2014

* Tội đồ

Có nhiều khi muốn mình ta lên núi,
Tìm cho mình một nếp sống thần tiên,
Nhưng rủi thay vì còn nặng nghiệp duyên,
Về lại phố tập tành chơi luân vũ.

Ảnh Internet
Nhưng như thế vẫn còn như chưa đủ,
Còn lân la quanh quẩn chốn lầu xanh,
Lớp phấn son dày đắp nét hài xinh,
Của mấy ả ăn sương tô nguồn sống.


Tuesday, June 17, 2014

* Lánh đời 02

Thanh bần lạc đạo chọn đường tu,
Xa lánh tham sân khổ ngục tù,
Đam mê vùi sống chung trụy lạc,
Ngồi xem đây đó đã hoang vu...

Cảnh đẹp (Internet)

Monday, June 16, 2014

* Lánh đời

Thanh bần lạc đạo kiếp nhân sinh,
Yên thú bồng lai lánh nhục hình,
Bon chen,danh lợi tầm hoan lạc,
Hay ra dục động lắm hoàng kinh.

Chùa Miên (Internet)

Thursday, June 12, 2014

* Đừng

Đừng hờn anh em nhé!
Vòng tay sao chật quá,
Không giữ nổi đời nhau,
Bóng mây đã qua đầu,
Quyến luyến chi niềm đau...Wednesday, June 11, 2014

* Xuống đường

Xuống đường dán bích chương,
Như trao nỗi niềm riêng,
Của chúng mình với Biển,
Còn giữ chi thầm kín,
Đời đó là của nhau.Tuesday, June 10, 2014

* Khô

Đất khô để lại cõi cằn,
Cây khô còn lại mảnh sân xám màu.
Rồi ngày sau ...có tìm nhau!
Xanh tươi hỏi nắng...niềm đau cũng tàn.

Ảnh Hương Xưa

Tuesday, June 03, 2014

* Biển Posters

Mang thơ vui...với bạn bè,
Thơ buồn...đem giữ bên bờ biển Đông.
Anh thương tiếng hát nên dòng,
Thủy chung em giấu... đợi mong tháng ngày.


* Mưa đầu đông

Tặng Thoại Mi

Mưa ngoài trời ướt tóc ai!
Em bên lò sưởi hong hoài giọt rơi.
Giọt khô ấm chút tim côi,
Rồi như tưởng chẳng còn ai với mình.

Ảnh Thoại Mi

Sunday, June 01, 2014

* Đáp lời núi sông..(toàn bài)

Thù nào sâu cho bằng thù xâm lược,
Hận nào cao cho bằng hận vong nô,
Bắc Nam một dãy cơ đồ,
Hoàng,Trường sa vốn biển bờ Việt Nam.

Ảnh Internet