Thursday, July 21, 2016

* Đâu rồi Bình Định sĩ phu

Sĩ phu Bình Định hết rồi sao!
Lại để một tay gắn cái mào,
Ngồi miết bụng phình nơi cửa bộ,
Nói năng thiên chức chẳng ra sao!
Ảnh fb.

Tuesday, July 12, 2016

* Đẹp

Có thấy gì đâu
Đẹp ở đâu...
Cái màu
xanh trắng
nhạt da dù.
Anh fb.

Monday, July 11, 2016

* Một lần

Như đang mơ giấc
ngủ ngày,
Người đâu đẹp lạ
ngất ngây tận cùng...

Ảnh Google. 

Friday, July 08, 2016

* Về bên mẹ

con muốn được
những ngày dài
bên mẹ
để quên đi năm tháng
vắng nhà
Ảnh Google. 

Monday, July 04, 2016

* Melbourne đầu đông 2016

sóng cứ ngã xô bờ
thuyền vẫn cố ra khơi
mái chèo nương sức người
vun đắp xây mộng đời
giữa muôn trùng chơi vơi...
Ảnh Google