Friday, December 13, 2019

* Về Quy Nhơn

Về nghe Bấc thổi từng cơn,
Chẳng êm như những tiếng đàn Nam giao.
Về nghe đông sắc hư hao,
Sức người bạc nhược lòng nao núng lòng!
... cứ nhớ Xuân lại tương phùng!
Ảnh fb. Trần Đình Tín.

Thursday, December 12, 2019

* Phượng tím 3

Lại mùa phượng nở
nắng hè,
Không ve,
hoa tím cũng khoe sắc mình.
Essex st. West Footscray.

Wednesday, December 11, 2019

* Khen hắn

Mỗi năm khen hắn một lần,
Con ngựa sắt cũ chuyên cần của tôi.
Hai mươi năm những đổi dời,
Mà tôi với hắn chẳng lời phiền than.
Con ngựa sắt.

Tuesday, December 10, 2019

* Thời tiết Melbourne 12/2019

Trưa hôm qua nắng chát đầu,
Trưa nay nắng trốn đâu rầu nắng quơi!(*)
Áo chống lạnh vừa mới rời,
Tìm ngay cái khác không thời tím da!
Ảnh bxl-Sunshine City.

Monday, December 09, 2019

* Trăng tháng chạp

Tháng chạp 
sáng trăng ở nơi này,
Nơi kia vũng tối 
bởi đầy mây,
Happy Reception, Tottenham.

Sunday, December 08, 2019

* Tiễn biệt Nhà giáo Phan Minh Đông (*)

Đường đi
vạn dặm chưa từng,
Chỉ là ngã rẽ
khôn cùng đau thương.
Nhân sinh
trong cõi vô thường,
Vãng sanh duyên nghiệp
muôn phương không cùng.
Ảnh Liên trường Quy Nhơn CA.

Friday, December 06, 2019

* Nắng đầu hạ

Nắng cuối tuần 
rực Sunshine,
Cực nam ngọn gió 
u hoài về đây.
Sunshine Library.

Monday, December 02, 2019

* Helping Hands 2

Cho kẻ sa cơ
người lỡ vận,
Chút quà Christmas
ấm lòng nhau!
Fb. bxl.

Sunday, December 01, 2019

* Melbourne ngày đầu hạ

Melbourne ngày đầu hạ,
Buồn chi mưa rỉ rả,
Lặng trong gió tàn hơi,
Mây từng mạn xa rời,
Còn chút lành lạnh tôi!
Footscray!