Thứ Sáu, tháng 2 16, 2018

* Quy Nhơn- Xuân (4)

@Khúc 1
Hôm nay
màu nắng thật vàng,
Xùng xình
nồm bấc rộn ràng gió Xuân.
Ảnh fb. BXL.

Thứ Năm, tháng 2 15, 2018

Thứ Ba, tháng 2 13, 2018

* Nha Trang 2/18

Tôi ... trong
chiều nắng cuối đông,
Nha Trang vàng sóng
một dòng miên man.
Ảnh fb. BXL.

Thứ Năm, tháng 2 08, 2018

* Quy Nhơn- Xuân (1)

Như đã có
hương xuân,
Chưa là
ba mươi Tết,
Trong ngoài
đều nhộn nhịp,
Gần xa
những tưng bừng.
Ảnh fb. BXL.

Thứ Ba, tháng 2 06, 2018

* Lại về (3)

Một lần đi
mấy lượt về!
Để tìm cái nhớ
ngày thơ riêng mình.
Ảnh fb. bxl

Thứ Sáu, tháng 2 02, 2018

* Vết xe lăn

Cuộc tương tàn
đến thế thôi,
Nước hình thống nhất
lòng người tan hoang!
Ảnh Fb.