Thứ Tư, tháng 4 26, 2017

• Yên tĩnh Quy Nhơn

Sáng nay
hồ nước lặng yên,
Như lòng tôi 
chẳng buồn phiền
điều chi.

Ảnh bxl  Mặt hồ sinh thái Quy Nhơn. 

Thứ Ba, tháng 4 25, 2017

* Quy Nhơn vẫn vậy

vẫn đi,
vẫn lại ... một mình,
có ai chia sẻ
chút tình cho không!
Ảnh fb. Tấn Võ

Chủ Nhật, tháng 4 23, 2017

* Hương cuối xuân Quy Nhơn

Gío bấc về
tuần cuối tháng tư,
Hương xuân nồng
còn đọng trang thư,
Ảnh fb Khổng Xuân Hiền.

Thứ Bảy, tháng 4 22, 2017

* Hồ sinh thái Quy Nhơn (3)

Như mênh mông
như chân không,
Mờ sương giăng mắc
lòng trong bờ hồ.
Ảnh bxl, hồ sinh thái Quy Nhơn. 

Thứ Sáu, tháng 4 21, 2017

* Hồ sinh thái Quy Nhơn (2)

Sương chưa tan
nắng vừa lên,
Tôi còn bách bộ
mình ên quanh hồ.
Ảnh bxl Hồ sinh thái Quy Nhơn. 

Thứ Năm, tháng 4 20, 2017

* Hồ sinh thái Quy Nhơn (1)

Khi đi nắng chói mặt,
Lúc về nắng soi lưng,
Ảnh bxl, hồ sinh thái Quy Nhơn. 

Thứ Sáu, tháng 4 14, 2017

* Thăm quê Quy Nhơn

Chân còn chưa mỏi
còn đi!
Thăm quê hương Việt,
mai này còn không ?
Ảnh của Liêm Trần fb.

Thứ Tư, tháng 4 05, 2017

* Tối Quy Nhơn

Buổi tối Quy Nhơn
quán cà phê Du Mục
Đang vui
hát bài " Thuở ấy có em"  (*)
Ảnh Kt Du Mục                                                     

Thứ Bảy, tháng 4 01, 2017

* Sáng Quy Nhơn

Sáng nay
nắng sớm tháng ba,
Sương mùa xuân đọng
quanh tà áo em.
Ảnh bxl, hồ sinh thái Quy Nhơn.