Thứ Ba, tháng 6 30, 2020

* Quăng chài

Muốn nối nghề cha 
nghiệp quăng chài,
Mưa to 
biển sóng ...hải hùng tôi,
Internet.

Thứ Hai, tháng 6 29, 2020

* Bán đảo làng quê

*Làng quê tôi
làng quê tôi,
Ba triền nước biển
vun đời cho nhau.
Internet.

Chủ Nhật, tháng 6 28, 2020

* Trái Tra

Còn bao nhiêu cây lẻ,
Trên đất biển quê tôi,
Bóng mát tiêu dần rồi,
Lùm cây tra ven bãi,
Fb. bxl.

Thứ Sáu, tháng 6 26, 2020

* Nắng đầu đông

Nắng đầu đông
nắng đầu đông,
Ta lang thang bước
với lòng thảnh thơi.
FB.bxl.

Thứ Hai, tháng 6 22, 2020

* Chấp nhận

Không buồn
lái đụng người ta,
Mà buồn cho
cái tuổi già đến nhanh,
Fb. bxl.

Chủ Nhật, tháng 6 21, 2020

* Ngày nhớ Cha

Đến trường
Mẹ dắt con đi,
Vào đời
Cha chỉ đường đi lối về.
Internet.

Thứ Bảy, tháng 6 20, 2020

* Mr. Mr (2)

Đừng hỏi chi
người có thích Trump,(*)
Vị thích hay không
tự riêng mình,
Internet.

Thứ Tư, tháng 6 17, 2020

Thứ Ba, tháng 6 16, 2020

* Mr. Mr

Mr. Donald Trump!
Ông không chuyên làm chính trị,
nhưng là người
biết ra tay cứu nước.
Internet.

Thứ Hai, tháng 6 15, 2020

* Cột điện biết đi

Đã mấy đêm rồi
Trump không ngủ,(*)
Hoang mang cho
danh dự Hoa Kỳ,
Internet.

Chủ Nhật, tháng 6 14, 2020

* Sâu bầy

Sâu này
loài sống theo bầy,
Có diệt cánh Bắc
chúng bày cánh Nam.
Fb Nguyễn Tu.

Thứ Sáu, tháng 6 12, 2020

* Còn nhau

Còn em
ở đó hay không?
Nơi căn nhà hẹp
đôi lòng ngây thơ.
Fb. Nang Nguyenluong.

Thứ Năm, tháng 6 11, 2020

* Khoe của

Lắm kẻ sang giàu 
thích khoe mông,
Người nghèo để hở 
chắc không việc gì,
Internet.

Thứ Tư, tháng 6 10, 2020

* Giãn ly

Không còn cách ly 
nữa rồi em,
Chuyện ấy 
rối răm tựa tơ hèm,
Internet.

Thứ Hai, tháng 6 08, 2020

* Hoạ Trung Cộng

Tìm về đâu 
chốn bình yên,
Đàn chim Lạc Việt 
lập miền định cư.
Internet.

Chủ Nhật, tháng 6 07, 2020

* Đã, phải, cứ

Đánh Tây, đuổi Mỹ...
“đã” làm,
Địa chủ, tư sản
nhũng tham “phải” trừ.
Ảnh fb.

Thứ Bảy, tháng 6 06, 2020

Thứ Sáu, tháng 6 05, 2020

* Nến Hong Kong

Nến vẫn thắp đều 
ba mươi năm,
Tưởng niệm oai linh 
những anh hùng,

Thứ Ba, tháng 6 02, 2020

* Tự ti

Mỗi khi nhắc đến
Việt Nam,
Người ta liên tưởng
việc làm bất lương?
FB. Google.

* Ngày đầu đông 2020

Lại một ngày
đầu mùa đông,
Sáu mươi bảy lần
rồi đó,
Fb bxl.

Thứ Hai, tháng 6 01, 2020

* Cụng

Ta cũng say
rồi cụng nữa sao?
Cụng thì ta cụng
có chi nào?
FB. Trần Thanh Nghi, Võ Nhàn.

* Tự quyết

Người đời có
lúc vinh lúc nhục!
Gia đình có
lúc thịnh lúc suy!
Triều đại có
lúc hưng lúc vong!
Lịch sử có
lúc này lúc khác!
Thất phu hữu trách...
FB. Ảnh rác.