Friday, August 07, 2020

* Covid mùa cầu nguyện

Vẫn bình yên!
Cảm ơn em,
Có lòng nhớ đến
đêm đêm nguyện cầu.
Internet.

Tuesday, August 04, 2020

* Em về Eo Gió

Eo Gió
thay ta đón em về,
Gởi em tình nghĩa
một miền quê.
Fb. Anes Thanh.

Monday, August 03, 2020

* Em tôi

Em tôi luôn
miệng cười toe toét,
Không có gì
hờn mát anh đâu,
Fb. Hoan Võ.

Sunday, August 02, 2020

* Tháng cuối đông 0820

*
Còn 3 lá héo
trên cành,
Mùa đông chưa chết
sao đành rủ khô!
Tình mình
từ thuở ban sơ,
Bao mùa lá rụng
xác xơ bóng đời.
Còn 3 chiếc lá
còn vui!
Fb.bxl.

Saturday, August 01, 2020

* Covid-2

Covid-2
ăn ở hai lòng,
Nói đi trốn lại
núp trong bóng người.
Internet.

* 46 năm một tấm hình

46 năm
lúc ra trường,
Đàn ong vỡ tổ
gieo hương cho đời.
Fb, Quách Đình Lực.