DVD 03

CD Nhạc TÓC RỐI-gồm 10 ca khúc-do nhạc sĩ Kiều Tấn Minh phổ thơ BXL.

01-TUỔI THƠ TÔI.
Ca sĩ Hoài Uyên.


02-MỘNG THU
Ca sĩ Quang Thái.


03-QUA CẦU NHƠN HỘI
 Ca sĩ Tãnh Linh


04-CÓ BIỂN
Ca sĩ Huân Vinh.


05-CÒN YÊU
Ca sĩ Thiên Hương.


06-DỐI TÌNH
Ca Sĩ Kiến Thành.


07-CÙ LAO XANH
Ca sĩ Tánh Linh.


08-BIỂN SAY
Ca sĩ Quang Thái.


09-TÓC RỐI
Ca Sĩ Thiên Hương.


10-DÒNG SÔNG
Ca Sĩ Việt Tuấn.