Thứ Sáu, tháng 10 31, 2014

* Tham nhũng

Ai cũng than phiền...
Sao mà nhiều quá vậy!
Ngày càng đầy dẫy khắp nơi...

Chuyện xưa như thời hoang sơ của trái đất.
Nhưng cũng mới rượi như chuyện TC.
đang tiến hành nhiều thủ đoạn để xâm lược biển đảo Việt Nam.

Ảnh internet
Hằng năm Trung Cộng họ có hằng trăm
ngay cả hằng nghìn quan chức lãnh án tử hình bởi tội danh tham nhũng to nhỏ khác nhau...

Thứ Bảy, tháng 10 18, 2014

* Đợi lên tàu

Đợi lên tàu cũng nhiều thú vị,
Ngồi trầm ngâm ...vớ vẩn tìm thơ,
Loa thông báo đã đến giờ,
Lên tàu cùng bạn ta về cố hương.


Từ Melbourne...lắm đường cong thẳng,
Mình thường đi Air Qantas...Việt nam,
Tuy xa xôi đến dặm ngàn,
Chỉ chừng 8 tiếng ....hội đàn chim di.

Thứ Năm, tháng 10 16, 2014

* Eo Gió - chờ

Thân mến gởi tặng hai bạn mình LQ Vinh và PT Khoa ...đã chôn chân nơi phố núi BMT.

LQ Vinh và PT Khoa
Eo Gió của tôi dấu yêu ơi!
Chiều nay nắng nhạt tím ngang trời.
Tóc vờn theo gió chờ ai đó...
-Còn chút tình xưa ...có vì tôi!

Thứ Bảy, tháng 10 11, 2014

* Toan

Vừa toan bán nốt cuộc tình,
Chỉ mong giữ lại tiếng "mình" đêm qua.
Đêm nguyệt thực (*)...sáng tối nhòa,
Rồi em đi để... vẫn ta một mình.

Thế này có vui không quý vị!
Dù toan mua lại chút tình,
Đã vung vãi giữa mịt mùng thế gian.
Như lằn sáng chớp vội vàng
Rồi sao giông giống ...đa mang bao giờ...


Thứ Bảy, tháng 10 04, 2014

* Tổ ấm

Lúc đi ...mình có một đôi,
Nhưng khi về chỉ mình tôi sao buồn.
Dòng đời như con lũ tuôn,
Trôi xa bãi rộng đại dương muôn màu.

Ảnh Internet
                                                             
Cho tình tôi lắm cơ cầu...
Đành chôn giấu tận đáy sâu tâm hồn.
Dằn lòng qua những cơn nôn,
Cơn đau nhức nhói ...như còn vang xa.