Thứ Năm, tháng 3 24, 2022

* Thân già

Nhức khớp đau cơ lẽ thường tình,
Ban đêm thiếu ngủ ngày buồn tênh,
…có thân là vậy chi đâu lạ,
Nhức khớp đau cơ cái thường tình!
Ảnh hộp thuốc.

Thứ Năm, tháng 3 17, 2022

* Hớp cà phê

 Giữ cho nhau 
chút ân tình,
Mai sau còn nhắc 
của mình có ta.
Ảnh fb bxl 

Thứ Tư, tháng 3 16, 2022

* Thu 2022

 Có xanh thức mấy 
cũng tàn,
Có vàng 
thức mấy võ vàng rụng rơi.
Ảnh fb bxl 

Chủ Nhật, tháng 3 13, 2022

* Melbourne thu muộn

 Còn chút nắng hè 
quỡn … vãng đây,
Melbourne 
nhè nhẹ tí heo may,
Nên đêm lành lạnh 
ngày man mát,
Cũng đủ cho 
mình biết thu nay…
Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 3 08, 2022

* Chiều thu 22

Có sương thu lạnh
chiều nay,
Pizza quán bánh 
nửa tray(*) no rồi.
Ảnh Belle Pizza.

Chủ Nhật, tháng 3 06, 2022

* Nguồn vốn đời mình

 Mẹ là Bồ Tát 
đời mình,
Ơn sinh, giáo, dưỡng 
nên hình con nay.
Mẹ là Phật 
đấng từ bi,
Độ con 
qua những sân si sai lầm.
Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 3 05, 2022

* Nhớ thu

 Trời lại vào thu rồi đó em,
Úc châu rối rắm chẳng gì êm,
CoVid chưa hết người còn mất,
Bão lụt nhiều bang đau thấu tim…
Ảnh fb bxl