Thursday, October 10, 2019

* Melbourne nắng tháng 10

Nắng Melbourne
sáng và hiền,
Cuộc đời như Nắng
những triền sóng xô.
Fb.bxl.

Sunday, October 06, 2019

* Bóng cầu vòng

Cơn giông nhẹ
vừa thoảng qua,
Trên cao
mây lại điểm tô lắm màu.
Fb.bxl.

Saturday, October 05, 2019

* Đảo điên

Chen lấn nhau
rời xứ thần tiên...
Xứ của
ma vương lắm bạc tiền,
RFA .

Friday, October 04, 2019

* Melbourne giữa Xuân 2019

Chạy lòng vòng về nhà thôi,
Thời gian không kể xăng vơi cạn bình.
Trung Đông xáo động thình lình,
Nhiên liệu lên giá hoảng kinh dân nghèo.
Ảnh fb.bxl.

Thursday, October 03, 2019

* Khoá 11 SPQN 12/10

45 năm rồi đã xa trường
như xa mãi,
Nhiều lần về
qua lối cũ đó như không,
Ảnh fb.SPQN.

Wednesday, October 02, 2019

* Melbourne tháng 10

Tháng mười
ngày sáng dài hơn,
Hoa vươn mình nở
giữa cồn mùa xuân.
Ảnh fb. Lý Thừa Nghiệp.