Thứ Bảy, tháng 5 26, 2018

* Melbourne - Lãng đãng cuối thu (2)

Chút nắng cuối thu
vẫn còn đầy,
Hôm nay
có khác hơn mọi ngày,
Có đàn chim sẻ
quanh sân trước,
Ríu rít phơi mình
trong nắng say!
Ảnh fb bxl.

Chút nắng cuối thu
vẫn còn vàng,
Sáng nay
một sáng thích lang thang,
Trên đường quanh xóm
đùa bóng nắng,
Theo bầy chim sáo
giục mùa sang!

Lá đỏ ven đường
lá của thu,
Hoa cỏ sầu đông
cũng sậm màu,
Còn chút ân tình
thời gian đọng,
Những an những ủi
những mùa Ngâu,

Vẫn đợi em về
mấy thu qua,
Thu còn mòn mỏi
vẫn còn ta,
Chưa yên
thu gọi thu là mộng,
Và mình ngơ ngác...
tưởng thu hoa.