Chủ Nhật, tháng 5 13, 2018

* Dấu yêu một chân tình

Thời gian
qua như chớp,
Thoáng ...
sáu mươi lăm năm,
Ảnh fb. bxl.

Con
tóc rồi hoa râm,
Mẹ trắng xóa
vờn xanh,
Trông sao me
trẻ lại,
Dắt con đi
đầu ghềnh,
Nơi cha
đang thả lưới...
Dấu yêu
một chân tình!

Dẫu đã lớn
bao nhiêu,
Mẹ
khuyên lơn đủ điều,
Trong nhà
hay trên phố,
Lo lắm
bé tèo teo.
Sợ
con mình vấp ngã,
Ngõ ngách
đường cheo leo,
Bôn ba
đời xa xứ,
Gian lao
sớm trưa chiều!

Thời gian
không thường vậy,
Ấm êm
một gia đình,
Cuộc sống
rồi mỏng manh,
Cha
lên đường tái sinh.
Mẹ
gánh đôi công việc,
Cùng đàn con
vây quanh,
Sum vầy
ngày của Mẹ,
Dấu yêu
một chân tình!