Thứ Năm, tháng 5 24, 2018

* Melbourne - Lãng đãng cuối thu (1)

@ Khúc 1
Trời như đã cuối thu,
Vẫn sương mai giăng mù,
Melbourne đang trở lạnh,
Lá trên hàng cây nâu...
Ảnh fb. bxl.

@ Khúc 2
Sân ga con tàu vội,
Mình thẫn thờ chờ ai,
Có chi trong đông lạnh,
Chút buồn nào vơi phai!
Ảnh fb. bxl.

@ Khúc 3
Còn mãi đi tìm ai,
Vắng tanh trên đường dài,
Thu hay đông vẫn vậy,
Chỉ ngóng hoài mình tôi!
Ảnh fb.

@ Khúc 4
Ở đây rồi mùa đông,
Còn nơi kia ngược dòng,
Cả trong hồn nhân tính,
Tôi một đời lưu vong!

@ Khúc 5
Chút ánh vàng trên mây,
Bóng đổ qua đường rây,
Người xôn xao tấp nập,
Tôi thấy tôi nơi này...