Chủ Nhật, tháng 4 24, 2016

* Còn gì bán nữa...

Thương cho lắm
mai này
rồi cũng mất...
Tiếc nuối nhiều
đành cúi mặt
rưng rưng.
Ảnh fb.
Việt Nam ơi !
trời đất biển
núi rừng,
Còn gì nữa
mà bán dâng
cho giặc !

Vậy thì đâu
hỡi đám người
họ Tặc...
Mang vong linh
giòng tộc Việt
nghìn đời...

Về Bắc kinh
giao nộp
cả đi thôi,
Để đổi lấy
một đời
là hèn quan
thuộc Hán.