Thứ Bảy, tháng 4 02, 2016

* Trên sông Đà

Đà giang
sông nước chưa từng...
Quỳnh Nhai...
lên bến một lần
Mường Lay.
Một ngày ngược dòng sông Đà.
Chôn sâu mấy lớp
u hoài,
Ba tầng thủy điện
...lấp dời nghĩa nhân !

Núi cao sương khói
trùng trùng,
Quê hương đất Việt
sống cùng thời gian?

Họa ngoại xâm
bóng hung tàn,
Luôn là thù hận
nung gan tim này!

Trời cao
mây trắng còn bay,
Còn đầy tang tóc
những ngày điêu linh.