Thứ Ba, tháng 4 19, 2016

* Tạ Phương Dung

Trông em
đang say ngủ
giữa ban ngày ,
Ảnh Ngô Chương fb.
Mà bối rối lòng mình...
ui chao đẹp!
Hoa hay em ...
hương nồng cay da diết,
Ta bàng hoàng
mê cả...
có buồn không?.