Chủ Nhật, tháng 4 17, 2016

* Hà Nội

tôi đã viếng
hồ gươm Hà Nội,
và đã qua
ba mươi sáu phố phường,
Ảnh fb.
có điều gì
như của một Việt thương,
cứ gánh chịu
những  nhiễu nhương thế kỷ...
hay có thể
tư duy tôi vô lý !
Hà Nội nay
mang dáng dấp một phố Tàu....
tâm hồn tôi
hằn chứa một nỗi đau
của lịch sử
của ngàn năm Bắc thuộc...
nếu ngày nay
không có gì khác trước
thì...
còn gì hơn
điều nhơ nhuốc
trước tiền nhân
trong thân tôi
giòng máu Việt
chảy...cháy rần ...